Ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie

Sponsoring, to jedna z form marketingu. Umowa sponsoringu w polskim prawie nie została uregulowana, więc jej treść jest dowolna. Ważne, aby z treści tej umowy jasno wynikał wzajemny charakter świadczenia oraz ich wartość i sposób (finansowy lub rzeczowy). W umowie sponsor zobowiązuje się do finansowania działalności sponsorowanego w formie rzeczowej...