24 Lut 2017

Wypełniamy PIT-37

Fotolia.com | #20994660 | Autor: Rafal Olechowski

Charakterystycznie brązowy nagłówek formularza PIT-37 wystarczy, by u niejednej osoby wywołać atak paniki. A przecież wypełnianie go nie musi być ani torturą, ani nawet szczególnie stresującym zadaniem!

Wypełnianie PIT-u zacznij od upewnienia się, czy popularny formularz oznaczony numerem 37 jest rzeczywiście właściwy dla Ciebie. Wypełniać powinni go podatnicy, którzy osiągnęli przychody ze źródeł na terenie Polski i od których płatnicy pobierali zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczymy więc do nich wynagrodzenie pobierane na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło albo kontraktu menadżerskiego, renty, emerytury (lub świadczenia przedemerytalne) oraz stypendia. Zaliczasz się do tej grupy? Świetnie!

Sposób rozliczenia

Można rozliczać się indywidualnie, ze współmałżonkiem (nawet jeśli zmarł w trakcie rozliczanego roku – wówczas zaznaczamy punkt 3.) albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Możliwe jest także skorzystanie z ulg podatkowych, należy jednak zwrócić uwagę na to, że trzeba uzasadnić je, dołączając do formularza załączniki poświadczające uprawnienia.

Rozliczenia: najłatwiejsze opcje

Choć PIT nadal można rozliczać tradycyjnie, w wersji papierowej, znacznie wygodniejszym sposobem jest zrobienie tego za pośrednictwem odpowiedniego programu komputerowego. Eliminujemy w ten sposób ryzyko wypełnienia błędnego pola albo nieprawidłowego rozliczenia jakiejś kwoty. Program komputerowy ułatwi życie zwłaszcza tym osobom, które pobierają dochody z różnych źródeł (np. freelancerom).

Gdy mówimy o łatwych sposobach na PIT, warto zaznaczyć, że osoby, które pobierają dochód tylko z jednego źródła (najczęściej jest to umowa o pracę), mogą zlecić rozliczenie PIT-u swojej firmie. Może to zrobić także biuro rachunkowe (Poznań to miasto, w którym znajduje się nasze – zawsze możesz skorzystać z naszych usług!), jeśli tylko dostarczysz tam wszystkie niezbędne dokumenty.

Poszczególne części formularza

  1. Po wypełnieniu sekcji A i B, w których podajemy swoje dane, miejsce i cel składania zeznania, przechodzimy do części C: dochody i straty ze źródeł przychodów. Tabelę tam widniejącą należy wypełnić, przenosząc kwoty z formularza PIT-11 otrzymanego od pracodawcy do odpowiadających im pól (uwaga: mogą być oznaczone innymi cyframi w lewym górnym rogu, więc trzeba zwracać uwagę na treść!). Jeśli mamy kilka źródeł dochodów, należy wpisać sumę z odpowiednich pól wszystkich PIT-ów.
  2. W części D (odliczenia od dochodu) wpisujemy wartości, które będą odliczane od kwoty podatku. Większość osób będzie tutaj odliczać swoje składki na ubezpieczenie społeczne (znów: osoby z kilkoma formularzami PIT-11 muszą je zsumować), które wpisze w pole 99, a dodatkowe odliczenia – w pole 105. Pozostałe pola sekcji należy wypełnić zgodnie z instrukcjami zawartymi w ich opisie. Po prawidłowym wykonaniu tego zadania powinniśmy otrzymać wyliczenie dochodu (w polu 111).
  3. Znając kwotę dochodu, możemy przystąpić do wypełniania części E (obliczenie podatku). Większość osób nie przekracza pierwszego progu podatkowego (85528 zł), swój dochód musi więc pomnożyć przez 18% (czyli stawkę podatku). Od tego należy odjąć kwotę wolną (obecnie 556,02 zł) oraz ewentualne odliczenia: to da nam właściwą kwotę podatku. Wyszło dużo? Spokojnie, to jeszcze nie koniec!
  4. W sekcji F (odliczenia od podatku) dokonujemy dalszego pomniejszenia kwoty podatku. Wpisujemy tutaj (sumaryczną) kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne, którą mamy podaną w formularzu PIT-11. Tutaj wpisujemy także kwoty ulg, np. na dzieci. Uwaga: otrzymana kwota to nadal nie jest ta, którą musimy przelać fiskusowi!
  5. Dopiero w części G (obliczenie zobowiązania podatkowego) otrzymamy właściwą ostateczną kwotę. Wpisujemy tam otrzymaną wcześniej kwotę należnego podatku oraz kwotę zaliczek na poczet podatku pobranych przez pracodawcę (znajdziemy ją w PIT-11). W polach 128 i 129 obliczamy różnicę między należnym podatkiem a tym, co zostało zapłacone w ramach zaliczki na poczet podatku. Różnica między tymi dwiema kwotami oznacza kwotę podatku do zapłacenia albo należnego zwrotu podatku.
  6. Części od H do M wypełniają osoby, których one dotyczą. Nieco uwagi warto poświęcić części J, służącej do określenia, komu (i czy w ogóle) przekażemy słynny 1% podatku. Wystarczy podać numer KRS organizacji i określić kwotę, którą chcemy przekazać (nie więcej właśnie niż 1% podatku). W części K można podać także cel szczegółowy.
Tagi: , ,

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona