28 Lut 2017

Jak założyć fundację?

Fotolia.com | #94216768 | Autor: contrastwerkstatt

Fundacja jest organizacją pozarządową powoływaną w celu realizacji celów społecznie użytecznych. Działa w oparciu o Ustawę z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 1984 nr 21 poz. 97). Zapraszam do przeczytania artykułu o tym, jak założyć fundację zgodnie z obowiązującym prawem.


Sam pomysł na działalność społeczną i zgromadzone fundusze nie wystarczą, by realizować cele społecznie użyteczne. Fundacja musi uzyskać osobowość prawną. W tym celu należy przejść kilka etapów tworzenia fundacji. Jak założyć fundację? O tym poniżej.

Akt fundacyjny, czyli akt założycielski

Dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Zanim udamy się do notariusza, musimy dokładnie sprecyzować cele fundacji, gdyż będą one stanowiły część aktu fundacyjnego. Drugim niezbędnym elementem aktu jest podanie wysokości funduszy, czyli tego, ile funduszy zostaje przeznaczonych na realizację celów statutowych. Fundusz może mieć formę pieniędzy, papierów wartościowych, nieruchomości lub rzeczy ruchomych. Ustawa o fundacjach nie określa wysokości funduszu. Przyjęło się jednak, że nie powinna to być kwota mniejsza niż 500-1000 zł. W przeciwnym wypadku mogą być problemy podczas rejestracji fundacji w KRS. Jeżeli fundacja poza działalnością statutową chce również prowadzić działalność gospodarczą, którą będzie wspierać działalność statutową, wówczas fundusz musi być wyższy. Ustawa określa kwotę minimalną, jaką należy przeznaczyć na prowadzenie działalności i jest to 1000 zł. Działalność statutowa jest podstawową działalnością fundacji, więc na nią należy przeznaczyć kwotę wyższą niż na prowadzenie działalności gospodarczej.

Statut

Kolejnym dokumentem, który musi powstać, jest Statut – dokument najważniejszy dla działania fundacji. Jego podstawy mamy już zawarte w Akcie założycielskim. Cele i fundusze wykazane w Statucie muszą być identyczne wobec tych w Akcie założycielskim. Dodatkowo Statut określa sposoby, na jakie będą realizowane cele. Fundatorzy w Statucie wskazują pierwszy zarząd fundacji i ewentualnie inne władze, które będą funkcjonować w organizacji. Jeżeli w tym akcie nie podano danych personalnych władz fundacji, wówczas konieczne będzie podjęcie odrębnej uchwały. Statut winien również określać sposób reprezentacji organizacji i zaciągania zobowiązań. Dobrze jest również wskazać w Statucie właściwego ministra, pod którego kontrolą będzie organizacja. Dodatkowo Statut może zawierać informacje o: pozostałych władzach, sposobie zmiany Statutu, łączeniu i likwidacji fundacji, działalności gospodarczej.

Rejestracja w KRS

Gdy mamy już Akt fundacyjny i Statut, to możemy przystąpić do rejestracji fundacji w KRS. Mamy na to 7 dni od daty podpisania Aktu fundacyjnego. W skład dokumentów, które należy złożyć w KRS, wchodzą formularze KRS W20 i KRS WK. Jeżeli w Akcie założycielskim nie wykazano danych personalnych fundatorów, to wypełnić należy również formularz KRS WF. Jeśli organizacja zamierza prowadzić działalność gospodarczą, powinna złożyć druk KRS WM, aby zostać wpisaną do rejestru przedsiębiorstw.
Do formularzy należy dołączyć załączniki:

  • akt notarialny, czyli Akt założycielski;
  • Statut fundacji;
  • uchwały: o powołaniu władz fundacji i o powołaniu zarządu fundacji;
  • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru/ów.

Sąd po zweryfikowaniu wszystkich dokumentów wydaje postanowienie. Dopiero wówczas fundacja może rozpocząć działalność.
Uwaga, jeśli fundacja nie dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorstw, to sama musi zadbać o nadanie numerów REGON i NIP.
Tym sposobem wiedzą Państwo jak założyć fundację. Zakładanie fundacji z pozoru wydaje się skomplikowane, ale tak naprawdę wystarczy skrupulatnie podejść do tego tematu. Jeżeli jednak potrzebują Państwo porad o tym jak założyć fundację, serdecznie zapraszamy do kontaktu. W tych i innych formalnościach, takich jak nadzór finansowy fundacji, służy pomocą Biuro Kooperacja.

Tagi: ,

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona