28 Lut 2017

Kwartalne rozliczenia podatkowe kluczem do optymalizacji podatkowej

Zdjęcie: Biuro Kooperacja

Korzystając z dobrze dobranych i legalnych narzędzi finansowych, przedsiębiorca może skutecznie ułatwić sobie prowadzenie działalności gospodarczej – zarówno w zakresie uzupełniania niezbędnej dokumentacji, jak i w kwestii zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy.

Jedną z łatwo dostępnych i wartych uwagi opcji są kwartalne rozliczenia podatkowe, będące kluczem do optymalizacji podatkowej.

Kto może skorzystać z kwartalnych rozliczeń z tytułu podatku dochodowego lub podatku VAT?

Rozwiązanie to kierowane jest obecnie do tych przedsiębiorców, którzy:

  • właśnie rozpoczynają działalność (pod warunkiem, że nie prowadzili żadnej w ciągu ostatnich dwóch lat),
  • są tak zwanymi małymi podatnikami (ich dochody nie przekraczają 1200000 euro).

Już wkrótce, bo wraz z początkiem stycznia 2017 i wejściem w życie nowelizacji ustawy, nastąpią pewne zmiany odnośnie do tego, kto może korzystać z kwartalnych rozliczeń podatkowych. Zgodnie z nowelizacją będą mogli to być przedsiębiorcy, których uzyskany w poprzednim roku przychód ze sprzedaży wraz z kwotą podatku VAT jest mniejszy niż kwota 1 200 000 euro lub nie przekracza kwoty 45 000 euro pozyskanej z prowizji czy też otrzymanej w ramach wynagrodzenia za usługi świadczone przez domy maklerskie, firmy zajmujące się funduszami inwestycyjnymi, zleceniobiorców.

Kwartalne rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT – jak z nich skorzystać?

Chcąc przejść na kwartalne rozliczanie podatku dochodowego, należy ten fakt zgłosić na piśmie. Powiadomienie kieruje się do naczelnika urzędu skarbowego, pod który dana firma podlega. Złożyć należy je w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia drugiego miesiąca roku podatkowego, czyli do 20 lutego (lub kolejnego dnia roboczego po tej dacie, jeśli dzień dwudziesty wypadnie w dzień wolny od pracy).
 

Przejście na kwartalne rozliczanie podatku VAT, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego, również wymaga złożenia pisemnego zawiadomienia o tym fakcie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Terminem nieprzekraczalnym jest jednak nie dwudziesty, ale 25 dzień drugiego miesiąca kwartału, za który przedsiębiorca złoży pierwszą, kwartalną deklarację VAT.

Jakie korzyści może osiągnąć przedsiębiorstwo stosujące kwartalne rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT?

Najłatwiejsza odpowiedź na to pytanie brzmi: wymierne i na kilku różnych polach. Taka optymalizacja podatkowa pozwala między innymi na:

  • rozłożenie w czasie konieczności uiszczenia podatku, co jest bardzo korzystne chociażby dla firm realizujących rozmaite długoterminowe projekty, których zamknięcie w ciągu miesiąca jest nierzadko niemożliwe (zwiększa to elastyczność finansową),
  • obracanie uzyskaną w danym miesiącu kwotą przez dłuższy czas, co umożliwia wykorzystanie funduszy na bieżące zakupy lub na odłożenie pieniędzy na rachunek oszczędnościowy,
  • oszczędności w czasie, ponieważ przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie nie musi co miesiąc zajmować się regulowaniem opłat, nie musi też tak często pojawiać się w urzędzie skarbowym.

Optymalizację podatkową z wykorzystaniem kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego lub VAT najlepiej zlecić profesjonalnemu biuru księgowemu, które zajmie się wszystkimi formalnościami. Niekiedy przy kwartalnym rozliczeniu można również zaoszczędzić na kosztach księgowych. W Biurze Kooperacja prowadzenie pełnej księgowości, w tym prowadzenie ksiąg rachunkowych, przy rozliczeniu raz na kwartał, kosztuje od 699,30 zł i płatne jest co trzy miesiące.

Tagi: , , ,

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona