28 Lut 2017

Optymalizacja podatkowa spółki komandytowej sp. z o.o.

Fotolia.com | #137699787 | Autor: yellowj

Prowadzenie działalności gospodarczej to nie tylko nieustanne poszukiwanie nowych kontaktów biznesowych czy rynków zbytu. Kluczowym elementem jest również minimalizacja kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.

Pożądaną efektywność w tym zakresie uzyskać można poprzez zastosowanie odpowiednich działań, a jedną z cenionych opcji jest optymalizacja podatkowa spółki komandytowej spółki z o.o.

Na czym to polega?

Jest to takie korzystanie z dostępnych form prawnych, które w rezultacie pozwala na wyeliminowanie konieczności ponoszenia podwójnych zobowiązań fiskalnych powstających dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (pierwszy raz zobowiązanie w postaci 19% pojawia się dla nich z tytułu CIT, a drugi raz w momencie, kiedy następuje wypłata dywidendy – tym razem z tytułu PIT obejmującego wspólników i również wynosi 19%).
 

Podatkowa optymalizacja spółki komandytowej spółki z o.o. jest strategią, dzięki której zobowiązania fiskalne płacone są raz – z tytułu PIT obejmującego wspólników. Dlaczego? Ponieważ spółki komandytowej samej w sobie, jako struktury fiskalnie transparentnej, nie dotyczy podatek dochodowy. Właściwość ta sprawia, że w ostatecznym rozliczeniu zyskać można bardzo wiele.
 

Przy zastosowaniu optymalizacji pojawia się również jeszcze inna niewątpliwa korzyść, a mianowicie ograniczenie odpowiedzialności majątkowej w spółce komandytowej do wysokości nieokreślonej prawem sumy komandytowej i do wysokości kapitału w spółce z o.o. (minimalna wartość kapitału – 5000 zł). Ważny jest również fakt, iż dla wspólników spółki komandytowej różny może być zakres odpowiedzialności majątkowej wobec wierzycieli. Komplementariusz ponosi odpowiedzialność całkowitą, komandytariusz zaś – jedynie do wysokości wkładu, przy czym rolę tego pierwszego może pełnić spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kolejne korzyści wynikające z optymalizacji spółki komandytowej spółki z o.o. to:

  • możliwość pobrania przez wspólników zaliczek, a także określenia udziałów w zysku dla każdego z nich w umowie (niezależnie od wniesionego wkładu),
  • możliwość całkowitego wyłączenia odpowiedzialności niektórych wspólników,
  • ułatwienia systemowe związane z rejestracją struktury,
  • możliwość założenia spółki przez podmioty o różnych oczekiwaniach biznesowych wobec stworzonej struktury (pod względem poziomu zaangażowania własnych udziałów, oczekiwanych zysków czy też odpowiedzialności).

Co ważne, sięgając po tę opcję, wciąż wybieramy rozwiązanie nie noszące znamion działania niezgodnego z obowiązującym prawem.

Jakie są koszty optymalizacji podatkowej spółki komandytowej spółki z o.o.?

Przekształcenie przedsiębiorstwa w hybrydę wiąże się z pewnymi kosztami, które jednak w żadnym stopniu nie umniejszają ogromnych zysków związanych z przeprowadzoną optymalizacją i brakiem konieczności ponoszenia podwójnych zobowiązań fiskalnych. Zgodnie z obowiązującym prawem – struktura tego typu musi prowadzić pełną księgowość odrębną dla każdej spółki, a zadanie to najlepiej zlecić profesjonalnemu biuru, które kompleksowo zajmie się wszystkimi formalnościami, takimi jak prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów. Biuro Kooperacja proponuje prowadzenie pełnej księgowości już od 359 zł dla obu spółek.

Tagi: , ,

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona