30 maja 2018

Zmiany w przepisach dotyczących kas fiskalnych

Kasa fiskalna

Przedsiębiorców zobowiązanych do korzystania z kas fiskalnych czekają niemałe zmiany. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, nakłada na nich nowy obowiązek. Tym razem zmiana dotyczy sukcesywnej wymiany dotychczas stosowanych kas rejestrujących na nowe kasy on-line.

Jak zmiana ma wyglądać w praktyce?

Projekt zmiany przepisów zakłada utworzenie centralnego systemu informatycznego zwanego Centralnym Repozytorium Kas (CRK), z którym mają zostać połączone wszystkie kasy fiskalne.

W ramach sieci teleinformatycznej wszystkie informacje o zarejestrowanych transakcjach będą automatycznie i na bieżąco przesyłane do CRK. Dane te będą zawierały m.in. informację o rodzaju towaru/usługi, wysokości obrotu, stawce VAT i należnej kwocie podatku, a także o czasie dokonania transakcji i miejscu instalacji kasy.

Pomysłodawcy nowelizowanego przepisu zakładają, że wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na zmniejszenie tzw. „szarej strefy”, sprawniejsze wychwytywanie wszelkich nieprawidłowości i uszczelnienie ściągalności należnego podatku VAT.

System ten będzie wprowadzony i administrowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zgromadzone dane będą służyły jako bieżący wgląd w obraz transakcji przeprowadzanych przez przedsiębiorców przy użyciu kas rejestrujących, a dane te będą mogły być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw finansów, naczelnikom urzędów skarbowych ,dyrektorom izb administracji skarbowej oraz naczelnikom urzędów celno-skarbowych.

Co czeka przedsiębiorców?

Projekt nowego przepisu zakłada zniesienie konieczności zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego w celu uzyskania numeru ewidencyjnego. Z zasady połączenie kasy z CRK będzie jednoznaczne z jej fiskalizacją i zgłoszeniem do urzędu.

Wraz z wprowadzeniem nowych urządzeń zniknie również obowiązek drukowania kopii dokumentów fiskalnych.

Ustawodawca zakłada także możliwość korzystania z kas wydzierżawionych, wynajmowanych i leasingowych. Ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zakup nowych kas fiskalnych, będą mogli liczyć na możliwość odliczenia od podatku VAT 90% ceny urządzenia, jednak nie więcej niż 1000 zł.

Jednak nowym obowiązkiem będzie konieczność zapewnienia ciągłego połączenia z siecią teleinformatyczną W przypadku awarii połączenia podatnik będzie zobowiązany do przesłania danych – niezwłocznie po usunięciu awarii.

Przedsiębiorcy, którzy z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie będą mieli możliwości zapewnienia stałego połączenia on-line, zobowiązani zostaną do uzyskania indywidualnej zgody naczelnika urzędu skarbowego na przesyłanie danych w określonych terminach.

Kogo będzie obowiązywał nowy przepis?

Z początkiem roku 2018 obowiązek wprowadzenia nowych kas fiskalnych będzie dotyczył wyłącznie określonych branż, jednak sukcesywnie będzie on rozszerzone względem wszystkich przedsiębiorców (VAT-owców). Dodatkowo projekt zmiany przepisów wprowadza konkretne daty nakazujące wymianę kasy ściśle określonym branżom.

Przykładowo od 1 stycznia 2019 r. nowe kasy będą obowiązkowe dla usług motoryzacyjnych i wulkanizacyjnych a także dla sprzedaży paliw. Od lipca 2019 r. do grona tych przedsiębiorców dołączą firmy sprzedające usługi gastronomiczne i budowlane, a z początkiem 2020 roku również usługi fitness, fryzjerskie, kosmetyczne i usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

  • avatar image

    Olaf Kukotko

    Wrz 24, 2018

    Należy dodać, że kasy z papierowym zapisem kopii będą stosowane do 31 grudnia 2018 r., natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.

    Odpowiedz

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona