04 Lip 2018

Metoda podzielonej płatność (MPP) w systemie Split Payment

Już od 1 lipca podatnicy podatku VAT oswajają się z mechanizmem podzielonej płatności. System ten, to kolejny sposób na uszczelnienie systemu podatkowego. Dla nabywcy będzie on zabezpieczeniem przed uwikłaniem go w przestępczy proceder wyłudzania VAT

Rachunek bankowy VAT

Rachunek VAT utworzy bank automatycznie do konta firmowego. Rachunek ten nie będzie generował dodatkowych opłat i nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. Środki tam zgromadzone mogą być oprocentowane, lecz to już wymaga uzgodnienia z bankiem. Każdy przedsiębiorca posiadający rachunek bądź rachunki firmowe otrzyma jeden dodatkowy rachunek VAT. O założenie kolejnych rachunków VAT do pozostałych kont bankowych musi wystąpić z wnioskiem do banku. Jeśli mały przedsiębiorca nie posiada konta firmowego tylko korzysta z konta prywatnego, to rachunek VAT nie zostanie mu przydzielony.

Czy metoda podzielonej płatności jest obowiązkowa?

O tym czy płatność za fakturę dokonać w schemacie podzielonej płatności decyduje przedsiębiorca wykonujący płatności. Na przelewie należy wskazać wartość brutto i kwotę podatku VAT. Jeśli wystawca faktury nie posiada rachunku VAT do podzielonej płatności, środki z przelewu wrócą na rachunek płatnika z tą różnicą, że kwota VAT trafi na jego rachunek VAT a kwota netto na rachunek bieżący.

Na co przeznaczyć środki z rachunku VAT?

Z rachunku VAT będzie można wykonać jedynie trzy płatności

 • przelew zobowiązania z tytułu podatek VAT do US;
 • przelew podatku VAT wynikającego z faktury do zapłaty;
 • przelew z rachunku VAT na rachunek VAT, tego samego przedsiębiorcy w tym samym banku.

Aby wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT na inne cele podatnik musi wystąpić do US z prośbą o wyrażenie zgody. We wniosku należy podać powód, a na jego rozpatrzenie organy skarbowe mają 60 dni i mogą nie wyrazić zgody.

Korzyści płynące z wyboru metody podzielonej płatności

 • Kwota zapłacona z rachunku VAT nie podlega sankcji VAT ani zasadą solidarnej odpowiedzialności.
 • Kwota podatku VAT opłacona przed terminem wymagalności jej zapłaty do Urzędu Skarbowego może być niż przez zastosowanie dyskonta.
 • W okresie, w którym 95% podatku naliczonego wpłynęła na rachunek VAT, nie zostaną zastosowane podwyższone odsetki od zaległości VAT.
 • Z rachunku VAT nie będzie można windykować ani egzekwować zadłużeń publicznoprawnych. Dopuszczalny będzie jedynie realizowanie zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego dotyczącego należności z tytułu podatku VAT.
 • Szybszy zwrot podatku VAT, już w ciągu 25 dni, jeśli nadwyżka trafi na rachunek VAT.

Wady związane z podzieloną płatnością

Zamrożenie środków na rachunku VAT. Do tej pory przedsiębiorca mógł dysponować środkami w kwocie VAT z faktury, aż do czasu powstania obowiązku zapłaty podatku VAT, czyli czasami nawet przez 3 miesiące. Teraz środki na rachunku VAT będą zamrożone, gdyż dysponowanie nimi będzie znacznie ograniczone. Może to w znaczmy stopniu pogorszyć płynność przedsiębiorcy i spowodować. Będzie om musiał poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania, a środki zamrożone na rachunku VAT osłabią jego zdolność kredytową.

 • avatar image

  Halina

  Wrz 24, 2018

  Krótko, zwięźle i na temat. Jasno opisała Pani nowy temat.

  Odpowiedz
 • avatar image

  Marek Joster

  Wrz 30, 2018

  Zbliżał się termin wypłaty wynagrodzeń w firmie, a ja miałem środki zamrożone na rachunku VAT. To duże utrudnienie.

  Odpowiedz

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona