31 Paź 2018

Ulga na złe długi jako sposób na nierzetelnych przedsiębiorców

ulga na złe długi

Nieraz dotykają nas skutki problemów z płynnością, z którymi boryka się nasz klient. Faktury nie opłacone w terminie a może nawet wcale nie zostaną opłacone. Jeśli nie rozliczamy się na zasadzie kasowej, to podatek VAT i tak musimy zapłacić jak tylko przyjdzie na to czas. Możemy wówczas skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.

Warunki do skorzystania z ulgi na złe długi

Ulga na złe długi daje prawo wierzycielowi do pomniejszenia podatku należnego o kwoty z faktur niezapłaconych. Może tego dokonać pod pewnymi warunkami:

-wierzytelność dotyczy transakcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju;

– wierzytelność musi być uprawdopodobniona, tzn, że nie mogła być zbyta lub uregulowana w ciągu 150 dni od terminu płatności wyznaczonego na fakturze do dnia złożenia deklaracji z wykazaną ulgą;

– w dniu złożenia deklaracji z wykazaną ulgą na złe długi wierzyciel musi mieć status czynnego podatnika VAT i nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne w stosunku do niego;

– od wystawienia faktury nie może minąć więcej niż 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona;

Pamiętajmy o korekcie podatku należnego.

Jeżeli w późniejszym okresie wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta w całości lub w części wierzyciel ma obowiązek ponownie skorygować podatek VAT należny od tej sprzedaży w bieżącej deklaracji.

Kiedy możemy wykorzystać ulgę na złe długi?

Ulgę można wykazać w deklaracji VAT za okres, w którym mija 150 dni od wyznaczonego terminu płatności za fakturę. Do deklaracji za ten okres należy dołączyć VAT-ZD, w którym są wykazani nierzetelni dłużnicy, których odliczenie dotyczy.

Obowiązki dłużnika

O ile wierzyciela ma prawo skorzystać z ulgi na złe długi, o tyle dłużnik ma obowiązek skorygować odliczenie VAT naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym upłynął termin 150 dni od daty płatności wymienionej na fakturze.

Napisz komentarz

Imię
E-mail
Strona