Czynny żal: czym jest i kiedy można go złożyć?

Określenie „czynny żal” może brzmieć dość zabawnie, ale odnosi się do bardzo ważnego aspektu prawa podatkowego. Instytucja czynnego żalu jest czymś, czego świadomi powinni być przede wszystkim… zapominalscy.

Nieterminowe składanie zeznań podatkowych do urzędu skarbowego, podobnie jak składanie zeznań błędnych lub fałszywych, to działania, które mogą ściągnąć na przedsiębiorcę rozmaite kłopoty: od grzywny aż po karę pozbawienia wolności. Wszyscy właściciele firm dobrze jednak wiedzą, że uchybienia wcale nie muszą wynikać ze złej woli: nierzadko są po prostu efektem zaniedbania albo przeoczenia. W takiej sytuacji prawo pozostawia nam furtkę: czynny żal.

Czynny żal – co to jest?

Czynnym żalem nazywa się coś w rodzaju doniesienia na samego siebie: zawiadomienie odpowiedniego urzędu skarbowego o popełnionym wykroczeniu wraz z ujawnieniem jego okoliczności oraz podaniem danych osób, które miały w nim współudział. Istotne jest także zaznaczenie, czy czyn został naprawiony, a jeśli nie – to w jakim terminie naprawa ta (zwykle uiszczenie podatku we właściwej wysokości, wraz z odsetkami) nastąpi. Jeśli istnieje taka możliwość, warto dodać także wzmiankę o tym, że tego rodzaju wykroczenie popełnione zostało przez podatnika po raz pierwszy. Pismo takie składa się w odpowiednim urzędzie skarbowym osobiście lub za pośrednictwem poczty, zaadresowane do Naczelnika urzędu. Przy składaniu czynnego żalu należy złożyć przedmioty podlegające obowiązkowi, który nie został dopełniony, a uregulowanie odpowiedniej opłaty powinno nastąpić najpóźniej w terminie wyznaczonym przez urząd.

Kiedy można złożyć czynny żal?

Nie ma przepisów, które precyzowałyby, w jakim terminie należy złożyć czynny żal, ale istnieje pewna dość oczywista reguła: musi to nastąpić jeszcze zanim nieprawidłowości w złożeniu zeznania zostaną udokumentowane przez organ skarbowy. Nie można wykorzystać prawa do czynnego żalu, gdy już zostaliśmy wezwani do złożenia wyjaśnień (a w każdym razie tego rodzaju dokument nie zostanie uznany). Warto też zaznaczyć, że czynny żal nie jest tym samym, co odwołanie od decyzji urzędu (przypomnijmy, że składa się go, zanim jeszcze zapadnie jakakolwiek decyzja). Jeżeli jednak urząd skarbowy nie uzna czynnego żalu, podatnikowi nie przysługuje odwołanie.

2 Comments

  1. Oliwia

    Pani Elżbieta bardzo jasno tłumaczy problem czynnego żalu, mój wspólnik niestety zawalił sprawę i gdy wróciłam z L4 po prostu się załamałam. Nie będę wdawać się tutaj w niepotrzebne szczegóły, ale gdyby nie pomoc Biura Kooperacja i kochanej Pani Eli, to byśmy już leżeli i kwiczeli. Dosłownie !!! Pani Ela wszystko nam wytłumaczyła i pomogła napisać dobre pismo do US. Koszt usługi był nieporównywalnie niski do tego, jak skuteczna i ważna okazała się Jej pomoc. Dziękujemy jeszcze raz. Oliwia i Grzegorz

Comments are closed.