Jak założyć spółkę z o. o. w dwa dni

Praca na etacie nie zawsze nas satysfakcjonuje finansowo i czujemy ograniczenia co do realizacji swoich możliwości. Wielu specjalistów decyduje się na założenie własnej firmy i prowadzenia jej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy uda się zarejestrować spółkę w dwa dni?

Zalety prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Może najpierw kilka słów dlaczego warto prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 Niskie koszty założenia

  • opłata sądowa od wniosku do KRS wynosi 250 zł.;
  • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze sądowym wynosi 100 zł.;
  • podatek od czynności prawnych w wysokości 5% od wartości kapitału pomniejszonego o ww opłaty.

Szybkość rejestracji

Spółkę można założyć przez internet, czyli w systemie S24, oszczędzając tym samym na kosztach notarialnych, które trzeba ponieść zakładając spółkę u notariusza. Umowa zaproponowana przez system jest bardzo ograniczona, ale na początek może być. Niestety jeśli wkład do spółki jako pokrycie udziałów ma mieć formę niepieniężna, np. aport wówczas do jej założenia potrzebna będzie pomoc prawnika, gdyż wymaga  sporządzeniu umowy spółki w formie aktu notarialnego.

Niski kapitał zakładowy

Do złożenia spółki potrzebny jest kapitał, którego minimalna wartość wynosi 5 tysięcy złotych. Środki te można wpłacić do kasy spółki i wydatkować na pierwsze koszty firmowe.

Odpowiedzialność finansowa

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za długi spółki jedynie do wysokości wniesionego wkładu. Należy jednak pamiętać, aby w przypadku zaistnienia kłopotów finansowych w spółce w porę ogłosić jej upadłość. W przeciwnym wypadku wspólnicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności finansowej z majątku osobistego.

Jeden wspólnik

Co prawda mowa jest o spółce, ale to nie znaczy, że wspólnik nie może być jeden. Jednak należy pamiętać, że w przypadku spółki jednoosobowej wspólnik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, a jeśli nie ma innego tytułu do ubezpieczenia z minimalnym wynagrodzeniem, to również ubezpieczeniu społecznemu.

Wady prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ich optymalizacja

Wadą prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest podwójne opodatkowanie dochodów. Spółka płaci 19% podatku dochodowego od osób prawnych. Przy spełnieniu pewnych szczególnych warunków małe spółki mogą płacić 15% podatek dochodowy. Zaliczki na podatek odprowadzane są do 20-go następnego miesiąca, a jego podstawę stanowi dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy, wspólnicy spółki z o.o. otrzymają dywidendę pomniejszoną o kolejne 19% podatku od osób fizycznych. Wyjściem z tej sytuacji jest prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej.

Jak przygotować się do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

  • Należy wybrać miejsce na siedzibę spółki. W tym celu można skorzystać z oferty wirtualnego biura.
  • Ustalić PKD wykonywanej działalności.
  • Potrzebna będzie nazwa firmy, czyli trochę pracy kreatywnej.
  • Wybrać prezesa spółki i określić zakres jego uprawnień. Może być nim wspólnik.
  • Zgromadzić potrzebny kapitał w minimalnej wysokości 5 tysięcy złotych.
  • Uzyskać elektroniczny podpis kwalifikowany lub co łatwiejsze podpis Profilem Zaufanym. W celu jego zdobycia należy się zarejestrować na stronie Profilu Zaufanego. Po złożeniu wniosku wystarczy udać się do punktu potwierdzeń np. najbliższego Urzędu Skarbowego w celu potwierdzenia tożsamość.
  • Wybrać biuro rachunkowe, które pomoże w sprawach podatkowych i poprowadzi księgowość.

Do założenia spółki wystarczą 2 dni

Gdy mamy już wszystko gotowe przystępujemy do rejestracji spółki w systemie S24 i po 24 godzinach możemy zacząć działać. Powodzenia.

Co jeszcze?

Należy pamiętać, że w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki do KRS należy pokryć zadeklarowany kapitał zakładowy. Jak już wcześniej wspomniałam można go wpłacić do kasy spółki.

Aby zadość uczynić formalnościom, należy złożyć NIP-8 w urzędzie skarbowym w ciągu 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 7 dni jeśli spółka będzie płatnikiem składek ZUS.

Jeśli chcemy być czynnym podatnikiem podatku VAT, czyli korzystać z przywileju odliczania podatku VAT naliczonego z faktur zakupu musimy złożyć w urzędzie skarbowym VAT-R.

W wszystkich czynnościach związanych z wizytami w urzędzie skarbowym wyręczy biuro rachunkowe.