JPK_VAT, często zadawane pytania.

JPK_VAT, pytania i odpowiedzi

Pomimo, że obowiązek comiesięcznego wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego obwiązuje od 1.07.2016 r., to nadal pojawia się wiele pytań. Od 01.01.2018 r. obowiązkiem tym objęto również mikro przedsiębiorców. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na kilka pytań związanych z tematyką JPK_VAT.

 

  1. Czy po wystawieniu faktury korygującej należy skorygować plik JPK_VAT?

Wystawienie korekty faktury sprzedaży lub noty korygującej, która dotyczy danych wykazywanych w pliku JPK_VAT spowoduje konieczność skorygowania tego pliku i ponownego wysłania do MF. Również otrzymanie fakty korygującej zakup lub noty korygującej dotyczącej danych wykazanych w pliku JPK_VAT będzie wiązało się z koniecznością dokonania korekty pliku JPK_VAT i ponownym jego wysłaniu.

 

  1. Jak wykazać w JPK_VAT anulowana fakturę sprzedaży?

Pliki JPK_VAT podlegają weryfikacji również pod kontem numeracji faktur. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zachować ciągła i spójną numerację faktur z zachowaniem chronologii dat. Niejednokrotnie zdarza się anulowanie faktury. Takiej sprzedaży nie wykazujemy w JPK_VAT i powstaje nam luka w numeracji. Oczywiście nie jest to błędem, ale budzi podejrzenie pominięcia transakcji i może zwrócić uwagę kontrolujących.

 

  1. Czy sprzedaż i zakup wykazujemy w jednym pliku JPK_VAT?

Plik JPK_VAT przesyłamy do MF tylko jeden za dany miesiąc. Nie wolno wysyłać oddzielnie pliku dotyczącego sprzedaży i oddzielnie zakupu. Jeśli zajdzie konieczność skorygowania pliku należy wysłać ponownie plik JPK_VAT jako korektę.

 

  1. Czy podatnik zwolniony ma obowiązek składania JPK_VAT?

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT z uwagi na niską wartość sprzedaży, czyli korzystający ze zwolnienia podmiotowego nie są zobowiązani do przesyłania do MF plików JPK_VAT. Również podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT, czyli zwolnieni przedmiotowo nie mają tego obowiązku.

 

  1. Czy osoba prywatna będąca czynnym podatnikiem podatku VAT ma obowiązek sporządzać plik JPK_VAT?

Definicja działalności gospodarczej w ustawie o VAT jest inna niż np. w ustawie o działalności gospodarczej. Prowadzi to do sytuacji, w której osoba prywatna nie ma obowiązku rejestracji działalności w CEiDG, ale zostaje uznana za podatnika VAT i powinna zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Tym samym zostaje zobligowana do sporządzania i wysyłania plików JPK_VAT.

 

W sporządzaniu, weryfikacji i wysyłce plików JPK_VAT, jak również pozostałych struktur JPK chętnie pomoże Biuro Kooperacja.

One Comment

  1. Paula

    Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i obowiązek JPK właśnie mnie objął, ciekawie merytorycznie opisane główne zagadnienia z tym związane. Nie takie JKP straszne jak je malują jak się człowiek bardziej zagłębi w temat 🙂 Pozdrawiam!

Comments are closed.