Kasy fiskalne online od 1 maja 2019 r.

Od maja można już stosować kasy online. Kasy w wydrukiem papierowym będą mogły być dalej stosowane, ale do czasu. Ich sprzedaż zakończy się z końcem czerwca 2019 r.

Kasy online

Nowe kasy będą wyposażone w funkcję automatycznego i bezpośredniego przesyłania danych do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłanie danych będzie odbywać się za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. Przesyłane dane będą obrazować każdą transakcję ewidencjonowaną na kasie, w szczególności, wartości netto, VAT i brutto, rodzaj towaru/usługi oraz czas i miejsce sprzedaży. Dane kupującego nie będą przesyłane za wyjątkiem sytuacji, gdy kupujący poda swój numer NIP.

Do kiedy i kto musi wymienić kasę fiskalną

Do 31 grudnia 2019 roku ze starych kas mogą korzystać:

 • przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładanie, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;
 • sprzedający benzynę, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu pojazdów.

Do 30 czerwca 2020 roku ze starych kas fiskalnych mogą korzystać:

 • lokale gastronomiczne, również te działające sezonowo;
 • przedsiębiorcy świadczący usługi hotelowe, krótkotrwałego zakwaterowania;
 • sprzedawcy węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczone do celów opałowych.

Do 31 grudnia 2020 roku ze starych kas fiskalnych mogą korzystać firmy świadczące usługi:

 • fryzjerskie;
 • kosmetyczne;
 • budowlane;
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów;
 • prawnicze;
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, wyłącznie w zakresie wstępu do obiektów.

Podatnicy zobowiązani do wymiany kasy fiskalnej będą mogli skorzystać z ulgi w podatku VAT na dotychczasowych zasadach.

Przeszkolenie pracownika

Przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przeszkolenia każdego pracownika obsługującego kasę fiskalną, nie tylko tę nową online ale również stare kasy fiskalne. Szkolenie należy przeprowadzić przed rozpoczęciem obsługi kasy przez pracownika. Jeżeli pracownicy obsługiwali kasy przed wejściem w życie rozporządzenia, to mają oni obowiązek złożenia oświadczenia do dnia 31 maja 2019. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących.