Kasy fiskalne online – najważniejsze informacje

Temat modernizacji kas fiskalnych cieszy się od roku dużym zainteresowaniem, wzbudzając jednocześnie sporo kontrowersji. Wiele mówi się na temat zmian, które w związku z wprowadzoną reformą mogą okazać się niekorzystne dla przedsiębiorców – zwłaszcza tych, którzy prowadzą małą, lokalną działalność. Warto jednak skupić się na faktach, zamiast mitologizować nowe rozwiązania jeszcze przed ich wprowadzeniem.

Czego dokładnie będzie dotyczyła zbliżająca się reforma? Jakie zmiany wprowadzi, co ulepszy, a co utrudni? Czy będą wiązały się z nią dodatkowe wydatki? Te pytania pojawiają się coraz częściej, dlatego zasadnym jest sprawdzenie, z czym będziemy musieli się zetknąć już za kilka miesięcy.

1. Cele i podstawowe założenia reformy

Podstawowym celem, który przyświeca wprowadzeniu kas fiskalnych online, jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz zwiększenie możliwości tropienia tzw. „szarej strefy” i wsparcie uczciwej konkurencji. Działalność przedsiębiorców ma być transparentna, a kontrola nad nią – skuteczniejsza. Skuteczniejsza, a jednocześnie znacznie szybsza, ma być również analiza danych przesyłanych do repozytorium w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wprowadzone innowacje mają za zadanie usprawnić transakcje i przyspieszyć ich monitorowanie.

2. Nowe rozwiązania

Jakie innowacje zatem się pojawią? Jedną z tych, które omawiane są najczęściej, jest E-paragon. Obecnie paragony udostępniane są wyłącznie w formie papierowej, bo tylko na taką emisję pozwalają kasy fiskalne. Nowością będzie zatem pojawienie się paragonu w wersji elektronicznej, który będzie wysyłany konsumentowi drogą e-mailową lub na urządzenie mobilne. Papierowe paragony nie zostaną jednak wycofane, a ich odpowiedniki elektroniczne będą opcją dodatkową. Tego typu rozwiązanie uzasadniane jest zwiększeniem komfortu nabywców, polegającym na przykład na ułatwieniu postępowania reklamacyjnego.

Standardem ma stać się także połączenie kasy fiskalnych z repozytorium Ministerstwa Finansów, co ułatwi gromadzenie i przechowywanie danych oraz ich analizę. Dla przedsiębiorców oznacza to ułatwienie pracy z kasą i uniknięcie zbędnych, za to czasochłonnych formalności.

Nowe kasy fiskalne będą także odpowiednio powiązanie z terminalami płatniczymi, co w rezultacie zapobiegać ma ukrywaniu faktycznej wartości sprzedaży. Bezpośrednią motywacją, przyświecającą temu rozwiązaniu, jest tropienie oszustw podatkowych i łatwiejsze typowanie podmiotów podejrzanych o takie oszustwa.

3. Obowiązki i utrudnienia

Wprowadzenie nowych rozwiązań niesie za sobą jednak pewne utrudnienia. Najbardziej istotnym jest wymiana lub modernizacja samych urządzeń, aby były one odpowiednio przystosowane do obowiązujących wymogów. Czy w związku z tym generowane będą dodatkowe koszta? Zdania są podzielone. Utrudnieniem będzie także wymóg aktywnego połączenia z Internetem, bez którego praca kas fiskalnych będzie niemożliwa. Tam, gdzie dostęp do sieci będzie utrudniony, konieczny będzie nadajnik GPRS.

Jak widać, zbliżająca się reforma niesie ze sobą tyle samo innowacji, co utrudnień. Pamiętać jednak należy, że każda zmiana początkowo straszy swoim skomplikowaniem. O tym, jak będzie wyglądało to w praktyce, dowiemy się już za kilka miesięcy.

One Comment

  1. Magdalena

    Nie miałam pojęcia o tych zmianach, ani o tym, że istnieją kasy online połączone z Internetem. Sprytne urządzenia. Mam nadzieję, że te zmiany rzeczywiście pozwolą na rozwijanie się uczciwym przedsiębiorcom.

Comments are closed.