Niższy ZUS dla małych firm od 2019 roku

Dobra wiadomość dla drobnych przedsiębiorców, którzy nie osiągają wysokich przychodów! Od 1 stycznia 2019 wprowadzona zostanie kolejna ulga na ubezpieczenie społeczne. Kto może skorzystać z „małego ZUS-u”? Jakie warunki trzeba spełnić? I co z pozostałymi ulgami, które przysługują nowym przedsiębiorcom? Oto najważniejsze informacje odnośnie niższego ZUS-u w 2019 roku dla osób prowadzących własną firmę.

„Mały ZUS” – dla kogo nowa ulga?

„Mały ZUS” to możliwość płacenia obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne przez 36 miesięcy (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności), proporcjonalnie do uzyskiwanego przychodu. Z ulgi skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy, których całoroczne przychody nie przekraczają 30-krotności wynagrodzenia minimalnego. W 2019 roku pod uwagę brane jest minimalne wynagrodzenie obowiązujące w grudniu 2018 roku, które wynosi 2100 złotych. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, aby skorzystać z nowej ulgi, nie może więc przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 63 tysięcy złotych (średnie miesięczne przychody to 5250 zł).

Jeśli ktoś nie prowadził działalności gospodarczej przez cały rok, również może skorzystać z niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Wówczas limit przychodu dla niższych stawek będzie mniejszy – obliczyć go można poprzez podzielenie 30-krotności minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni danego roku kalendarzowego, a następnie pomnożenie otrzymanego wyniku przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei wysokość składki na ubezpieczenie społeczne obliczyć będzie można z użyciem specjalnego współczynnika obowiązującego na dany rok kalendarzowy – ten każdego roku opublikowany zostanie w „Monitorze Polskim”. Co ważne, „mały ZUS” to ulga jedynie na ubezpieczenie społeczne, nie obejmuje zaś składek na ubezpieczenie zdrowotne. Warto też nie zapominać, że ulga obliczana jest na podstawie przychodu. To oznacza, że niski dochód nie gwarantuje możliwości skorzystania z „małego ZUS-u”.

Niski przychód nie jest jedynym wymogiem, który trzeba spełnić, aby móc płacić proporcjonalnie niższy ZUS. Przede wszystkim przedsiębiorca musi prowadzić swoją firmę nie krócej niż przez 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym. Z „małego ZUS-u” nie może skorzystać również właściciel firmy, który rozliczał się w formie karty podatkowej i posiadał zwolnienie ze sprzedaży VAT oraz ten, który podlegał składkom na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne z tytułu wykonywania innej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z niższego ZUS-u nie skorzystają również twórcy, artyści, wykonawcy wolnych zawodów czy wspólnicy spółek innych niż cywilna – w przypadku takiej pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli przedsiębiorca opłacał ZUS na preferencyjnych warunkach, tj składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia, to również nie będzie mógł opłacać małego ZUS-u. Prawo do opłacania małego ZUS tracą również przedsiębiorcy, którzy wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robili dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

„Mały ZUS” a nowi przedsiębiorcy

Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją działalność gospodarczą, nie mogą skorzystać z nowej ulgi – potrzebne jest minimum 60 dni prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Dlatego nie można skorzystać z „małego ZUS-u” w pierwszym roku działalności. W takiej sytuacji warto skorzystać z innych ulg: ulgi na start i preferencyjnych składek ZUS. Niższy ZUS obowiązuje wówczas łącznie aż przez 30 miesięcy. Dopiero po tym okresie warto skorzystać z „małego ZUS-u”, jeśli oczywiście spełnia się warunki. Z nowej ulgi można będzie skorzystać przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że początkujący przedsiębiorca będzie miał możliwość płacić mniejszy ZUS nawet przez 5,5 roku.