Nowe zwolnienia z opłacania składek ZUS

 

Od marca będzie można prowadzić działalność bez ZUS i osiągać przychody bez rejestracji działalności.

Na posiedzeniu 25-26 stycznia 2018 sejm uchwalił tzw Pakiet Konstytucji Biznesu, którego celem jest uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności.

Najbardziej przyjazna zmiana została wprowadzona art. 18 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców, czyli ulga na start.

Dla kogo ulga na start w opłacaniu składek ZUS?

Zapewne ucieszy ona osoby fizyczne, które podejmą działalność gospodarczą po raz pierwszy. Na start otrzymają oni ulgę przez 6 miesięcy w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Po tym okresie będą mogli skorzystać z dotychczasowej ulgi małego ZUS przez okres dwóch lat. W sumie przez dwa i pół roku będą mogli korzystać z preferencji w opłacaniu ubezpieczenia społecznego. Z uli tej będą mogli skorzystać również byli przedsiębiorcy, pod warunkiem, że od czasu zakończenia poprzedniej działalności minęło 5 lat. Należy jednak pamiętać, że usługi świadczone w ramach działalności nie mogą być wykonywane na rzecz byłego pracodawcy, tym bardziej jeśli będą one tożsame z tymi wykonywanymi w ramach mowy o pracę. Ulga ma zachęcić do zakładania nowych firm, a nie do przechodzenia z tzw etatu na samozatrudnienie.

Od kiedy będzie obowiązywać ulga na start w opłacaniu składek ZUS?

Ustawy wchodzące w skład Pakietu Konstytucji Biznesu wchodzą w życie z dniem 1 marca 2018 r. Wyjątek stanowi ulga na start, która zaczyna obowiązywać od 31 marca 2018 r. Jeśli spełniamy warunki do skorzystania z ulgi na start, to lepiej wstrzymać się z rozpoczęciem działalności do 31 marca 2018 r.

Warto pamiętać

Ulga na start jest dobrowolna. Zapewne większość nowych przedsiębiorców z niej skorzysta. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie z opłacania składek ubezpieczenia społecznego uniemożliwia korzystanie z zasiłku podczas zwolnienia lekarskiego. Nie będzie również odprowadzany kapitał na emeryturę. Podczas obowiązywania ulgi przedsiębiorca jest zobligowany opłacać składkę zdrowotną, która w 2018 r wynosi 319,94. Dzięki temu jest objęty opieką lekarską finansowaną z NFZ.

Osoby fizyczne prowadzące drobną działalność zarobkową zapewne skorzystają z zapisów art 5 ustawy Prawo przedsiębiorców wprowadzającego działalność nierejestrowaną.

Kto nie musi rejestrować działalności?

Osoby fizyczne wykonujące drobną działalność zarobkowa, z której miesięczne przychody nie przekroczą połowy najniższego wynagrodzenia, czyli w 2018 r. kwoty 1050 zł., od 1 marca 2018 r. nie będą musiały rejestrować działalności w CEiDG oraz opłacać składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Warunkiem jest nie prowadzenie działalności gospodarczej przez ostatnie pięć lat. Przychody tych osób będą podlegać opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

2 Comments

  1. Janek

    Zapowiada się fajnie. Ciekawe jak to wyjdzie w praktyce

  2. mk

    W praktyce wyszło tak, że ustawa nie weszła w życie, tak jak zapowiadano.

Comments are closed.