Od 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie wyłącznie w formie elektronicznej

Każdego przedsiębiorce zatrudniający pracowników prędzej czy później dopadnie nieobecność pracownika spowodowana chorobą. Od 1 lipca zwolnienia lekarskie będą wystawiane jedynie w systemie elektronicznym. Aby je otrzymywać przedsiębiorca musi założyć swój profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Elektroniczny formularz dostępny jest na stronie www.zus.pl. Po jego wypełnieniu należy potwierdzić swoją tożsamość osobiście w oddziale ZUS lub przy użyciu elektronicznego podpisu zaufanego lub profilu zaufanego ePUE.

Kto ma obowiązek założenia PUE?

Każdy pracodawca zatrudniający powyżej 5 osób ma obowiązek założyć profil PUE. Pozostali pracodawcy są zwolnieni z tego obowiązku, ale dobrowolnie mogą również z niego korzystać. Pracodawca informuję swojego pracownika czy korzysta z profilu PUE, czy też pracownik będzie musiał dostarczyć zwolnienie w formie papierowej.

Jak to działa?

Gdy lekarz wystawi e-ZLA, to natychmiast widoczne jest ono w ZUS. Jeżeli pracodawca posiada profil na PUE, to zwolnienie lekarskie będzie dla niego widoczne najpóźniej następnego dnia. W tym przypadku pracownik już nie musi się martwić dotrzymaniem 7-dniowego terminu, w którym musi dostarczyć zwolnienie do zakładu pracy. Jeżeli natomiast pracodawca nie korzysta z profilu PUE, to wówczas pracownik od lekarza dostanie wydrukowane e-ZLA. Zwolnienie może zostać wydrukowane dopiero po jego zatwierdzeniu, aby informacje na bieżąco trafiały do ZUS.

Wypłata zasiłku chorobowego przez ZUS

Pracodawca wysyła do ZUS Z-3 lub Z-3a. Jeżeli pracodawca korzysta z profilu PUE, to nie ma obowiązku przesyłać do ZUS e-ZLA. Jeśli nie korzysta z profilu jest zobowiązany do przesłania do ZUS wydrukowanego zaświadczenia e-ZLA wraz z adnotacją o dacie dostarczenia zwolnienia do zakładu pracy.

Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim

Zarówno pracodawca jaki i ZUS maja prawo przeprowadzić kontrolę u pracownika, który jest nieobecny w pracy z powodu choroby. Niejednokrotnie pracodawca dowiadywał się o chorobie pracownika dopiero 7 dnia jego nieobecności, gdyż w takim terminie pracownik miał obowiązek dostarczyć zwolnienie do zakładu pracy. Dzięki zmianom ustawy ZUS zarówno pracodawca jak i ZUS będą mogli szybciej zweryfikować zasadność przebywania na zwolnieniu lekarskim i przestrzeganie zaleceń w nim zawartych.