Pierwsza praca a rozliczenie podatku PIT

Pierwsza praca to nie tylko początek kariery zawodowej i szansa na zarobek. Z pierwszą pracą wiążą się również nowe obowiązki, takie jak chociażby rozliczenie podatku PIT. Co roku wywołuje ono prawdziwe poruszenie, słusznie i niesłusznie zarazem. Jeżeli jest się systematycznym i punktualnym to rozliczenie PIT-u będzie tylko formalnością. Czym dokładnie jest podatek PIT i dlaczego mamy obowiązek go rozliczać? Wszystkich tych, którzy zaczynają przygodę z pracą i podatkami zapraszamy do lektury!

Czym jest podatek PIT?

PIT to nic innego jak podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek dochodowy natomiast to podatek od zysku – jest to część z naszych dochodów, którą uiszczamy naszemu państwu. Istnieją różne stawki podatku, które są zależne od kategorii dochodów. Mogą wynosić 8,5% aż do 32%. Powszechne rozumowanie PIT-u ogranicza się do zeznań rocznych, w których wyjawiamy podatek należny państwu.

KAS przygotuje za podatnika zeznanie podatkowe

Na mocy nowelizacji ustawy PIT-y za 2018 r. przygotuje za podatnika Krajowa Administracja Skarbowa. Po 15-ym lutego będą one dostępne na Portalu Podatkowym, gdzie będzie można je modyfikować, wpisując ulgi i odliczenia lub połączyć swoje zeznanie z zeznaniem małżonka jeśli podatnicy zamierzają rozliczać się wspólnie. Oczywiście zeznanie można odrzucić i przygotować swoje.

Zeznanie roczne PIT – typy

Wyróżniamy kilka rodzajów PIT-ów na podstawie typu dochodów. Są to kolejno: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38 oraz PIT-39.

PIT-37 jest najpopularniejszym i najbardziej znanym zeznaniem podatkowym. Wypełniamy go w momencie osiągnięcia dochodu z pracy, renty, emerytury, umów na zlecenie bądź praw autorskich. PIT-36 obowiązuje tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach, tj. wg 18%, 32%. Są również obowiązkowe dla ludzi, którzy uzyskują dochody z zagranicy, a także dla osób doliczających do swoich dochodów dochody swoich dzieci w wieku małoletnim. PIT-36L natomiast rozliczają osoby prowadzące działalność gospodarczą, która jest opodatkowana liniowo (tj. 19%).

PIT-28 wypełniają ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem bądź otrzymały w roku poprzednim dochód z najmu prywatnego, okazjonalnego. PIT-38 dotyczy osób mających wykazać dochody z giełdy, papierów wartościowych oraz kapitałów, a PIT-39 – dochodów z nieruchomości (jeżeli między nabyciem a sprzedażą nie minęło 5 lat).

Jeżeli otrzymujemy zyski z wielu źródeł to musimy złożyć kilka PIT-ów, które odpowiadają rodzajowi dochodów.

Od kiedy mamy obowiązek wypełniać PIT?

PIT-y wypełniamy w momencie, kiedy kończy się rok podatkowy (zbiega się z tradycyjnym rokiem kalendarzowym). Otrzymując pierwszy dochód z pracy automatycznie pojawia się obowiązek rozliczenia PIT-u. W przypadku umowy o pracę pracodawca wysyła pracownikowi do końca lutego PIT-11 w celu jego wypełnienia. Umowa zlecenie wygląda trochę inaczej – jeżeli wartość takiej umowy nie przekracza 200 zł to pracownik nie ma obowiązku wypełniania i składania PIT-u. Dzieje się tak, ponieważ to pracodawca powinien pobrać właściwy podatek w ciągu roku, po czym wysłać go do urzędu skarbowego.

Załączniki

Istnieją również załączniki do PIT, dzięki którym podatek może być dla nas niższy. PIT-O i PIT-D mają za zadanie okazać należyte nam ulgi. Wśród nich są m.in. ulgi internetowe, rehabilitacyjne, prorodzinne, z tytułu darowizn oraz mieszkaniowe. Są także załączniki, które służą do oddzielenia niektórych dochodów: PIT-ZG (dochody z zagranicy), PIT-B (dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo bądź skalą podatkową), PIT-M (dochody dzieci małoletnich), PIT-28/A i PIT-28/B (dochody z działalności gospodarczej, która jest opodatkowana ryczałtowo).
Należy wpisać te dochody jednocześnie do zeznania głównego i konkretnego załącznika.

Termin skłania PIT-u

Ostateczny termin złożenia PIT-u do urzędu skarbowego przypada na 30 kwietnia. Jeżeli dzień ten okazuje się dniem wolnym od pracy, termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy, który następuje po owym 30 kwietnia. Jedynym wyjątkiem jest PIT-28 – należy go złożyć do 30 stycznia (w przypadku gdy 30 stycznia jest dniem wolnym, procedura wygląda tak samo).

Oczywiście nie trzeba czekać do 30 kwietnia, aby składać PIT-y. Można to zrobić dużo wcześniej – ważne tylko, aby nie przekroczyć tego konkretnego dnia.

Zwrot podatku

Są sytuacje, kiedy podatnik otrzyma zwrot podatku. Dzieje się tak, kiedy pracodawca pobierze od naszego wynagrodzenia za dużo zaliczek. Pracodawca pobiera owe zaliczki, po czym przekazuje je urzędowi skarbowemu. Pobranie większej ilości zaliczek niż pracodawca powoduje wykazanie nadpłaty w zeznaniu podatkowym, co kończy się wspomnianym zwrotem. Natomiast w odwrotnej sytuacji – kiedy to pracodawca pobierze za mało zaliczek – wychodzi podatek do zapłaty, który należy uregulować.

Termin zapłaty podatku przypada na 30 kwietnia (bądź 30 stycznia – PIT-28). Na jego zwrot czeka się do 3 miesięcy (od dnia otrzymania przez urząd skarbowy PIT-u).

Kwestia rozliczeń podatkowych to temat długi i skomplikowany, szczególnie dla osób, które dopiero zdobyły swoją pierwszą pracę w życiu. Dużą pomocą okazują się w takich sytuacjach biura rachunkowe, które oferują usługi księgowe i służą poradą. Warto skorzystać z ich usług jeśli ma się taką możliwość, aby ewentualnie nie musieć walczyć ze skarbówką w przyszłości.