Podatek VAT a doradztwo prawne – kiedy gmina może odliczyć podatek?

Przepisy o podatku VAT stwarzają w praktyce wiele trudności nie tylko osobom prywatnym, ale także jednostkom samorządu terytorialnego. Świadczy o tym fakt, że gminy wielokrotnie zwracały się o wydanie interpretacji podatkowych w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z rozliczeniem VAT. Zagadnieniem wywołującym wiele problemów była możliwości odliczenia VAT od usług doradztwa prawnego – warto zatem przybliżyć tę problematykę.

Gmina a podatek VAT

Na wstępie warto zauważyć, że gmina, jak każda inna jednostka samorządu terytorialnego, posiada osobowość prawną. Co więcej, w pewnym zakresie prowadzi ona również działalność gospodarczą. Oznacza to, że realizując wyznaczone zadania i plany, może opierać się na umowach cywilnoprawnych, właściwych między innymi dla podmiotów gospodarczych. Należy zatem wskazać, że gmina działając w sferze prawa prywatnego ma status podatnika VAT.

Dalej warto zwrócić uwagę, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Odliczenie podatku VAT jest zatem możliwe, jeśli spełnione zostaną następujące warunki – nabywca jest podatnikiem VAT a nabywane towary lub usługi są wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych.

Fotolia.com | #170702458 | Autor: everythingpossible

Usługi prawne

Jak zatem w świetle tych rozważań będzie wyglądała kwestia obniżenia przed gminę podatku należnego o podatek naliczony, który wynika z faktury za usługi doradztwa prawnego? Wbrew pozorom, odpowiedź na to pytanie nie jest tak skomplikowana, jak mogłoby się wydawać. Gmina ma bowiem pełne prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jeśli usługi prawne, z których korzysta, będą wspierać czynności cywilnoprawne wykonywane przez daną gminę (czyli te czynności, które są objęte podatkiem VAT). Ujmując rzecz inaczej: jeżeli gmina, będąca czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, otrzyma od kancelarii prawnej fakturę za usługi doradcze związane z tą działalnością gminy, która objęta jest podatkiem od towarów i usług, będzie ona mogła odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego z faktury, która dokumentuje nabycie przedmiotowych usług.

Podsumowując: gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego prowadząca w pewnym zakresie działalność gospodarczą, posiada status podatnika VAT. W związku z tym, ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jeśli czynności, które wykonuje, są tym podatkiem objęte. Faktury wystawione przez kancelarie prawne będą podlegały tym zasadom, jeśli sama usługa doradcza dotyczyła tej sfery działalności gminy, która objęta jest podatkiem VAT.

Przypominamy też, że służymy poradą w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – w skład naszych usług wchodzi nie tylko nadzór finansowy w Poznaniu, lecz także m.in. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności.