Potwierdzenie wywozu towarów do kraju członkowskiego innego niż Polska

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawa towarów sprzedawca ma prawo zastosować stawkę zerową pod warunkiem, że posiada dokument potwierdzający wywóz towarów do państwa unijnego innego niż kraj sprzedawcy.

Transport towarów może odbywać się poprzez spedytora lub własnym środkiem transportu sprzedającego lub kupującego.

Dostawa towarów przez spedytora

Kwestię udokumentowania wywozu, którego dokonuje spedytor regulują przepisy art. 42 ust 3 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Dowodami dokumentującymi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów są dokumenty, które łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju sprzedwcy. Są to dokumenty przewozowe otrzymane od spedytora, któremu powierzono towar, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju sprzedawcy, zawierające specyfikację poszczególnych sztuk ładunku, dane sprzedawcy i odbiorcy. Warto zadbać, aby dokument ten zawierał czytelny podpis odbiorcy towaru na terytorium kraju UE innym niż kraj sprzedawcy oraz datę odbioru.

Dostawa towaru własnym środkiem transportu zorganizowanym przez sprzedawcę lub nabywcę

Jeżeli towar dostarcza sprzedawca lub odbiera nabywca kwestię udokumentowania wywozu regulują przepisy art. 42 ust 4 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Sprzedawca powinien posiadać dokument zawierający co najmniej poniższe informację:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów;

2) adres, pod który są dostarczone towary, jeśli jest inny niż adres siedziby działalności gospodarczej lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) specyfikację poszczególnych sztuk towaru;

4) potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu położonym na terytorium UE innym niż terytorium sprzedawcy;

5) rodzaj i numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary, lub numer lotu, gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

Brakujące informację można uzupełnić w sposób określony w art. 42 ust 11 Ustawie o podatku od towarów i usług.

Mogą to być:

a) dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

b) korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;

c) dokument potwierdzający zapłatę za towar, lub inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;

d) dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju sprzedawcy.

Kiedy rozliczyć VAT od WDT?

Na rozliczenie sprzedaży z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy ze stawką zerową mamy dwa miesiące. Jeżeli nie dostaniemy potwierdzenia wywozu w miesiącu dokonania sprzedaży lub w miesiącu następnym, to w deklaracji VAT za te okresy nie wykazujemy WDT. W trzecim miesiącu musimy wykazać sprzedaż z krajową stawką podatku VAT. Jeżeli po tym okresie otrzymamy potwierdzenie wywozu mamy prawo skorygować deklarację VAT.

Po więcej porad i usług księgowo-rachunkowych zapraszamy do nas:

BIURO RACHUNKOWE KOOPERACJA