Prywatny samochód osobowy w działalności

Trudno prowadzić działalność gospodarczą bez środka transportu. Często do tego celu używany jest prywatny samochód właściciela. Wówczas mamy prawo zaliczyć do kosztów część wydatków związanych z jego eksploatacją, ale jest to jedynie 20% poniesionych kosztów.

Co zrobić, aby procent kosztów związane z użytkowaniem samochodu do celów prowadzenia działalności były wyższe?

Należy wprowadzić samochód na stan środków trwałych prowadzonej działalności. W tym celu właściciel firmy sporządza oświadczenie, które powinno zawierać następujące dane:

  • datę i miejsce wystawienia;
  • oświadczenie o prawie do własności rzeczy;
  • określenie składnika majątku (marka samochodu, rocznik, nr rejestracyjny);
  • datę przekazania samochodu na potrzeby działalności;
  • wartość początkową samochodu, czyli wartość rynkową na dzień wprowadzenia do działalności.

Czy można używać do działalności gospodarczej samochodu, którego właściciel firmy jest jedynie współwłaścicielem?

Tak, można, ale wówczas jego wartość początkowa powinna odpowiadać procentowi w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika majątku. Zasada ta nie ma zastosowania, gdy współwłaścicielem jest małżonek przedsiębiorcy, małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej oraz małżonek nie wykorzystuje tego samochodu do swojej działalności. Wówczas jako wartość początkową przyjmuje się 100% wartości pojazdu. Wymagana jest również zgoda współwłaściciela pojazdu na używanie pojazdu w działalności.

Czy od zakupów związanych z samochodem można odliczyć podatek VAT?

Tak, można odliczyć 50% wartości podatku od wydatków poniesionych na użytkowanie samochodu osobowego do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Pozostałe 50% zwiększa wartość netto, która w 75% stanowi koszt przedsiębiorcy. Trochę zawiłe, więc poniżej przykład liczbowy.

Co stanowi koszt użytkowania samochodu w działalności gospodarczej?

Do kosztów można zaliczyć 75% wartości wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (przykład liczbowy poniżej) oraz amortyzacje.

Przykład:

Zakupiono paliwo do samochodu osobowego o wartości netto 300,00 zł. i VAT 69,00 zł.

VAT do odliczenia wynosi 34,50 zł (69,00×50%)

Koszt 250,88 ((300,00+34,50)x75%)

Czym jest amortyzacja samochodu?

Z czasem wartość samochodu spada. Dlatego też co miesiąc w koszty można zaliczyć część jego wartości. W przypadku samochodów osobowych jest to 20% jego wartości początkowej z dnia przyjęcia na stan środków trwałych firmy. Jeśli przed wprowadzeniem do działalności gospodarczej samochód był użytkowany przez co najmniej 6 miesięcy, to można go uznać jako używany i amortyzować 40% w skali roku. Jeżeli wartość samochodu przekracza kwotę 225000 przy samochodach elektrycznych lub 150000 PLN przy pozostałych, wówczas amortyzacja od nadwyżki tej kwoty nie może stanowić kosztu podatkowego. Amortyzacja rozpoczyna się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym samochód został wprowadzony do firmy.

Jak sprzedaż samochód osobowy używany do prowadzenia działalności gospodarczej?

Przyjdzie czas, że będziemy chcieli wymienić używane auto na inne. Warto to zaplanować nieco wcześniej i wycofać samochód z działalności gospodarczej. Jeśli sprzedamy pojazd po upływie 6 miesięcy od tej daty nie będziemy musieli naliczać podatku VAT przy jego sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że wartość sprzedaży będzie stanowiła przychodów z działalności.

Po więcej porad i usług zapraszam:

BIURO RACHUNKOWE KOOPERACJA