Czy ROR może nadal służyć jako konto firmowe?

W praktyce działalności gospodarczej często zdarzało się, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym spółki cywilne, używały ROR jako rachunku firmowego.

W związku z wprowadzeniem możliwości, a w niektórych przypadkach, obowiązku płacenia faktur VAT w ramach podzielonej płatności

(Inaczej split payment – kwota netto wpływa na rachunek bankowy a kwota vat na specjalne konto pomocnicze vat, z którego można dokonywać zapłaty tylko w przypadkach wskazanych w przepisach podatkowych)

oraz obowiązku płacenie faktur o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunki znajdujące się na tzw. białej liście

(lista rachunków bankowych podmiotów gospodarczych prowadzona przez Ministerstwo Finansów – brak wywiązania się z obowiązku zapłaty na rachunek z białej listy powoduje niekorzystne skutki w rozliczeniach podatku dochodowego oraz podatku vat)

Używanie rachunków ROR dla potrzeb działalności gospodarczej spowoduje, że nasz kontrahent nie będzie mógł zapłacić faktury w ramach mechanizmu podzielonej płatności. Rachunek ROR nie znajdzie się również na białej liście i to nawet wtedy gdyby został zgłoszony do urzędu skarbowego jako rachunek firmowy. Aby zadość uczynić wymogom dotyczącym rachunku firmowego należy w ramach prowadzonej działalności założyć w banku lub SKOK rachunek firmowy, służący prowadzonej działalności gospodarczej oraz zgłosić go do urzędu skarbowego.

Które rachunki trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Wszystkie numery rachunków rozliczeniowych i imiennych rachunków w SKOK trzeba podać administracji skarbowej. Zgłoszeniu podlegają także inne konta związane z prowadzoną działalnością gospodarczą np. rachunki powiernicze i lokaty terminowe. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy rachunku vat, który nie jest samodzielnym rachunkiem. Jest przypisany do rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku do działalności gospodarczej prowadzonego w SKOK.

Jak zgłosić rachunek?

Sposób zgłoszenia uzależniony jest od formy działalności i tak:

  • za pośrednictwem CEIDG – osoby tam wpisane na formularzach CEIDG -1 w razie potrzeby z załącznikiem CEIDG –RB

  • na formularzu NIP-7 – osoby prowadzące działalności nierejestrową

  • na formularzu NIP-8 – podmioty wpisane do KRS

  • na formularzu NIP-2 – spółki cywilne oraz inne podmioty niepodlegające wpisowy do KRS – osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

ZAPRASZAMY DO BIURA RACHUNKOWEGO KOOPERACJA