Sprawozdania finansowe do KRS wyłącznie w formie elektronicznej

Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy kończący się z dniem 31.12.2017 r. należy sporządzić do dnia 31.03.2018 r. Tak sporządzone sprawozdanie podlega zatwierdzeniu w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, czyli do dnia 30.06.2018 r. Następne terminy, o których musimy pamiętać, to:

  • do 10 dnia po zatwierdzeniu złożyć sprawozdanie finansowe w Urzędzie Skarbowy;
  • do 15 dnia po zatwierdzeniu przesłać sprawozdanie finansowe do KRS.

System teleinformatyczny udostępniony przez Ministerstwo Finansów

Nie bez powodu użyto określenia przesłać do KRS. Na mocy znowelizowanej ustawy o KRS, art 19 e ust. 1, po 15. 03.2018 r. sprawozdania finansowe do KRS składane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Kto składa sprawozdanie finansowe do KRS

Kierownik jednostki nie może wyręczyć się w tej sprawie pełnomocnikiem ani pracownikiem biura rachunkowego. Wysyłki dokonuje co najmniej jedna osoba fizyczna uprawniona do reprezentowania podmiotu, której PESEL jest ujawniony w Rejestrze.

Jak to zrobić?

W okresie przejściowym, tj do 30.09.2018 r. po raz ostatni można wysłać sprawozdanie finansowe w formie skanów. Można tego dokonać za darmo i nie jest wymagany podpis elektroniczny. Sprawozdania finansowe muszą być zatwierdzone. Sprawozdania finansowe za rok 2018 będą przesyłane w formacie pliku JPK, a ich przesłanie będzie wymagało podpisu certyfikowanego lub ePUAE. Oczywiście nadal można korzystać z dotychczasowego płatnego systemu elektronicznego przesyłania sprawozdań.

Sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego

Podmioty i osoby, które figurują w KRS w tym roku po raz ostatni składają sprawozdania finansowe do US w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 należy przesłać do Sądu w formie pliku JPK. Zostaną one dołączone do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Stamtąd przesyłane będą do US. Od 01.10.2018 r, sprawozdania finansowe w formie pliku JPK przesyłamy wyłącznie do KRS.

Więcej szczegółów na stronie ekrs.ms.gov.pl

One Comment

  1. Halina

    Niestety system nie jest dopracowany. Prokurent, mimo upoważnienia nie złoży sprawozdania do KRS.

Comments are closed.