Jak uniknąć podatku ze sprzedaży nieruchomości o charakterze mieszkalnym?

Sprzedaż mieszkania lub domu wiąże się z koniecznością zapłacenia podatku. W pewnych sytuacjach możemy skorzystać ze zwolnienia.

Przy sprzedaży nieruchomości o charakterze mieszkalnym opodatkowany jest dochód

Dochodem ze sprzedaży tego typu nieruchomości jest suma uzyskana z jego sprzedaży pomniejszona o cenę za jaką została nabyta.

Kiedy będziemy mogli sprzedać nieruchomość bez podatku?

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej będzie podlegał zwolnieniu wówczas, gdy do sprzedaży dojdzie po upływie pięciu lat od jej nabycia.

Jak liczymy okres pięciu lat?

Przyjmujmy, że mieszkanie nabyliśmy w lipcu 2014 roku. Okres pięciu lat liczymy od końca 2014 roku, co oznacza, że począwszy od stycznia 2020 roku sprzedaż mieszkania nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym.

Jeśli sprzedamy nieruchomość wcześniej niż przed upływem pięciu lat od jego nabycia, możemy skorzystać ze zwolnienia z podatku w przypadku wydatkowania środków ze sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. Od 2019 roku mamy na to nie dwa a trzy lata. Co oznacza, że na zakupu m.in. mieszkania na własne cele mieszkaniowe ze środków jakie uzyskaliśmy ze sprzedaży mieszkania mamy więcej czasu. Własność nowo nabytego mieszkania musi być przeniesiona aktem notarialnym w okresie jaki dał nam ustawodawca, czyli w ciągu trzech lat.

Co jest własnym celem mieszkaniowym? Mieszkanie, dom (w tym rozbudowa), działka zakupiona na terenie Unii Europejskiej. Wymiar osobisty własnego celu mieszkaniowego rozumiany jest przez organy skarbowe jako osobiste zamieszkanie. Rozumienie w szerszym znaczeniu celu mieszkaniowego oznacza, że w pewnym okresie mieszkanie może być przeznaczone na przykład na wynajem lub zamieszkanie członka rodziny. Ważne, żeby w dłuższej nawet perspektywie służyło zamieszkaniu podatnika – takie stanowisko ma odzwierciedlenie w wyrokach Sądów Administracyjnych.

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej nabytej w spadku.

Jeśli otrzymaliśmy nieruchomość w spadku, to pięć lat liczymy od końca roku, w którym spadkodawca nabył lub wytworzył tę nieruchomość. Do końca 2018 okres pięciu lat liczony był od daty nabycia spadku. Od uzyskanego przychodu możemy odliczyć wydatki jaki poniósł spadkodawca na jej nabycie.

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej nabytej na skutek podziału majątku wspólnego pomiędzy małżonkami.

Od 2019 r dochody uzyskane ze zbycia takiej nieruchomości będą podlegały zwolnieniu jeśli sprzedamy je po pięciu latach od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej w PIT-39

Sprzedaż nieruchomości wykazujemy w formularzu PIT-39 za rok, w którym ją sprzedaliśmy. Formularz składamy do 30 kwietnia roku następnego po dokonaniu sprzedaży. W formularzu PIT-39 wykazujemy przychód i koszty oraz dochód, który podlega opodatkowaniu stawką 19%. Jeśli przysługuje mam zwolnienie z podatku, to zaznaczamy, że korzystamy ze zwolnienia i podatku nie płacimy. W przypadku zmiany planów i rezygnacji z przeznaczenia środków ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe należy złożyć korektę zeznania PIT-39 oraz zapłacić należny podatek wraz z odsetkami.

Więcej porad i usług księgowych oferujemy również na stronie:

BIURO RACHUNKOWE KOOPERACJA