Od 1 kwietnia obniżeniu uległa składka na ubezpieczenie wypadkowe

Kolejna zmiana składki ZUS. Tym razem obniżeniu podlega ubezpieczenie wypadkowe.

Od 1 kwietnia płatnicy zgłaszający do ubezpieczenia społecznego nie więcej niż 9 osób i te które nie podlegają wpisowi do rejestru REGON zapłacą składkę wypadkową nie 1,80% jak do tych czas tylko 1,67%.

Natomiast płatnicy samodzielnie ustalający wysokość składek za co najmniej 10 ubezpieczonych, powinni zweryfikować wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zgodnie z przeważając działalności wg PKD. Składka jest uzależniona od ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy.

Kto podlega ubezpieczaniu wypadkowemu?

Ubezpieczeniu wypadkowemu obowiązkowo podlegają pracownicy oraz zleceniobiorcy podlegający ubezpieczeniu społecznym. Ubezpieczanie wypadkowe jest w wyżej wymienionych przypadkach obowiązkowe.

Czemu służy ubezpieczenia wypadkowe?

Pracownik, u którego wystąpi choroba zawodowa lub ulegnie on wypadkowi przy pracy otrzyma z ZUS świadczenie pod warunkiem, że w czasie zaistnienia tego zdarzenia był objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Po okresie zasiłkowym ubezpieczonemu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny. Pod warunkiem, że jego rehabilitacja rokuje przywrócenie zdolności do pracy.

Od kiedy i w jakiej wysokości wypłacane jest świadczenie z ubezpieczania wypadkowego?

Ubezpieczonemu, który podczas pracy ulegnie wypadkowi lub wystąpi u niego choroba zawodowa przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru składki. Przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Nie ma tu zastosowania tak zwany okres wyczekiwania jak ma to zastosowanie w przypadku zasiłku chorobowego z ubezpieczania chorobowego.

One Comment

  1. Kasia

    Ta zmiana ZUSu mnie zaskoczyła. Niestety moim zdaniem jest to złe posunięcie

Comments are closed.