W 2019 roku KAS przygotowała PIT-37 i PIT-38 za podatników na podstawie dochodów z 2018 roku przesłanych przez pracodawców.

Termin na rozliczenie PIT jest jeszcze odległy, gdyż mija on z końcem kwietnia. Możemy rozliczyć się wcześniej, szczególnie gdy spodziewamy się wystąpienia nadpłaty i fiskus będzie musiał dokonać zwrotu. Od tego roku MF przygotowało ułatwienia dla większości podatników m.in. pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów. Na portalu podatkowym znajdziemy nasz PIT, który możemy zweryfikować, uzupełnić albo nie zrobić nic.

Kto może skorzystać z ułatwień jakie daje usługa e-PIT?

Najliczniejsza grupa, która skorzysta z usługi e-PIT, to podatnicy zatrudnieni na etacie lub otrzymujący dochody z umów cywilnoprawnych. Na podstawie PIT-ów, które przekazali do urzędów skarbowych ich pracodawcy MF przygotowało PIT-y 37. Jeżeli podatnik gra na giełdzie, to MF przygotowało dla niego PIT-38.

Jak rozliczyć PIT w usłudze e-PIT?

Należy zalogować się do systemu e-PIT używając przy logowani nr PESEL. Najliczniejsza grupa Polaków, które nie korzystają z ulg i rozliczają się same nie muszą robić nic. 30 kwietnia PIT automatycznie zostanie zatwierdzony przez system. Osoby, które zamierzają rozliczyć się wraz z małżonkiem, będą musiały wykonać dwa kliknięcia, czyli połączyć swój PIT z PIT-em małżonka i zaakceptować tę decyzję. Podatnicy zamierzający skorzystać z ulg i przekazać 1% podatku na OPP muszą poświęcić nieco więcej czasu na uzupełnienie PIT-u.

Jak długo będziemy czekać na zwrot nadpłaty, jeśli takowa wystąpi po rozliczeniu PIT?

W wyniku skorzystania z ulg w podatku, albo rozliczenia wspólnie z małżonkiem, gdy dochody małżonków znacząco się od siebie różnią może wystąpić nadpłata podatku. Jeśli złożymy deklarację w formie elektronicznej fiskus dokona zwrotu w ciągu 45 dni od dnia wysłania dokumentu. Jeżeli zostaniemy przy tradycyjnej papierowej formie rozliczenia PIT, to na zwrot poczekamy aż 90 dni od dnia złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym. Zwrot otrzymamy przekazem pocztowym, a jeśli złożyliśmy do urzędu skarbowego druk ZAP-3 nadpłata wpłynie na nasze konto bankowe.

Czy może wystąpić niedopłata?

Niestety ta przykra sytuacja również może się zdarzyć. Jeżeli uzyskujemy dochody z różnych źródeł a od każdego z nich odprowadzaliśmy 18% podatek, to po zsumowaniu ich w rocznym PIT-37 może się okazać, że przekroczyliśmy pierwszy próg podatkowy, czyli kwotę 85 528 i od nadwyżki musimy zapłacić podatek 32%. Niedopłatę należy wpłacić na konto urzędu skarbowego do końca kwietnia.