Zmiany w podatkach PIT i CIT od 2018 roku

poznań rynek2

Pisaliśmy ostatnio na naszym blogu o nowych przepisach dotyczących podatku VAT. Nie są to jedyne zmiany prawa podatkowego, na które musimy się przygotować. W dniu 27 listopada 2017 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została bowiem nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Warto zatem przyjrzeć się najważniejszym wprowadzanym zmianom.

Uszczelnianie systemu podatkowego

Jednym z głównych celów nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatkowego. Nowe przepisy mają służyć powiązaniu wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodów. Ustawodawca wprowadza także regulacje, które mają ograniczyć unikanie opodatkowania. Warto wskazać, że w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wyodrębnione zostaną od 2018 roku dwa źródła przychodów – z działalności gospodarczej oraz zyski kapitałowe. Dochód uzyskany z jednego ze wskazanych źródeł, nie będzie mógł zostać kompensowany stratą z drugiego. Wprowadzana nowelizacja ma też przeciwdziałać wyprowadzaniu zysków przez spółki powiązane, stosujące mechanizm kreowania „sztucznych” wydatków na usługi niemajątkowe. Ustawodawca ograniczył bowiem możliwość zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ustanowiony zostanie także minimalny podatek dochodowy dla właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł. Podstawę opodatkowania będzie stanowić wartość nieruchomości, wynikająca z prowadzonej przez podatnika ewidencji.

Ułatwienia na rzecz małych i średnich przedsiębiorców

Inna grupa przepisów ma za zadanie ułatwić działanie małym i średnim przedsiębiorcom. Jedną ze zmian jest podwyższenie do 10000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a także umożliwienie jednorazowego zaliczenia wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów. Nowe przepisy mają zatem na celu wsparcie inwestycji wśród przedsiębiorców. Podatnicy zwolnieni zostaną także z obowiązku zapłaty zaliczki na podatek, jeżeli jej wartość nie przekroczy 1000 zł.

Inne ważne zmiany

Podniesiony zostanie roczny limit 50 proc. kosztów uzyskania przychodów przez twórców, który od 1 stycznia 2018 roku wyniesie 85528 zł. Z tym samym dniem zacznie obowiązywać wyższa kwota wolna od podatku – 8000 zł. Wprowadzona zostanie także stawka ryczałtu w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych z najmu niezwiązanego z działalnością gospodarczą i przewyższających 100 tys. zł w danym roku. Stawka ta wyniesie 12,5 proc.

Warto dodać, że wymienione powyżej przykłady najważniejszych zmian wprowadzanych w podatku PIT I CIT z dniem 1 stycznia 2018 roku nie wyczerpują tego obszernego tematu. Na naszym blogu będziemy wracać więc do tej tematyki, starając się lepiej ją przybliżyć. Jeżeli natomiast są wśród naszych czytelników osoby, które potrzebują szczegółowej porady, dotyczącej takich tematów, jak pełna księgowość, mała księgowość, czy raporty i sprawozdania – zachęcamy do kontaktu!