Kadry i płace

Specjalista do spraw kadr i płac dokonuje naliczenia płac na podstawie dostarczonych zestawień z należnymi wynagrodzeniami.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • przygotowywanie listy płac dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
  • przygotowywanie list płac dla osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło;
  • prowadzenie indywidualnych kartotek wynagrodzeń oraz kartotek zasiłkowych;
  • przygotowywanie not księgowych;
  • przygotowywanie kwitów wypłat dla pracowników;
  • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS i przekazywania ich drogą elektroniczną do ZUS;
  • sporządzanie miesięcznych zestawień do podatku;
  • wystawianie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia;
  • przygotowywanie PIT rocznych;
  • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników (ZUS).