Nadzór księgowy

Nadzór księgowy, to outsourcing funkcji głównego księgowego. Dział księgowości pozostaje w strukturach firmy klienta, a nasz specjalista zapewnia kontrolę merytoryczną nad procesami księgowymi i podatkowymi.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • weryfikacja ksiąg rachunkowych;
  • weryfikacja lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań;
  • konsultacje podczas kontroli skarbowych, podatkowych i ZUS;
  • udzielanie ustnych informacji dotyczących rachunkowości oraz przepisów podatkowych;
  • nadzór nad przygotowaniem: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych;
  • konsultacje w zakresie inwentaryzacji;
  • weryfikacja rocznego podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych i sporządzanie lub weryfikacja deklaracji podatkowych.