KPiR

Nasze księgowe dokonują zapisów w książce przychodów i rozchodów na podstawie faktur i innych dowodów księgowych. Zapisy w KPiR ujmowane są w porządku chronologicznym i systematycznym zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003 r. Nr 152 poz. 1475) oraz obowiązującymi przepisami.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • sporządzanie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego;
  • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług;
  • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług;
  • sporządzanie plików JPK_VAT;
  • sporządzanie informacji podsumowujących VAT UE;
  • ewidencja analityczna majątku trwałego (księgi inwentarzowe).