Księgi rachunkowe

Nasi eksperci z dziedziny pełnej księgowości prowadzą księgi rachunkowe na podstawie dowodów księgowych. Zapisy ujmowane są w porządku chronologicznym i systematycznym zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o rachunkowości (Dz. U. 2013 r. poz. 330) oraz obowiązującymi przepisami.

W zakres naszych usług wchodzą:

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów;
 • dekretacja dokumentów oraz wprowadzanie ich do ewidencji księgowej zgodnie ze wskazaniami Klienta oraz przyjętą polityką rachunkowości;
 • sporządzanie dzienników księgowych będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych;
 • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych (np. faktur wewnętrznych, poleceń księgowania);
 • ewidencja analityczna majątku trwałego (księgi inwentarzowe);
 • ewidencja analityczna rozrachunków z tytułu wynagrodzeń;
 • ewidencja analityczna rozrachunków z pracownikami z innych tytułów;
 • ewidencja analityczna rozrachunków z dostawcami;
 • ewidencja analityczna rozrachunków z odbiorcami;
 • ewidencja analityczna pozostałych rozrachunków;
 • wartościowa ewidencja analityczna zapasów;
 • rozliczanie produkcji za okresy (ustalanie kosztu własnego sprzedaży);
 • kalkulacja rezerw na zobowiązania pracownicze (emerytura, urlopowa itp.);
 • przygotowywanie zestawień obrotów i sald;
 • przygotowywanie specyfikacji pozycji rozrachunków nierozliczonych z dostawcami i odbiorcami;
 • przygotowywanie rachunków zysków i strat oraz bilansu za dany okres rozliczeniowy;
 • przygotowywanie lub aktualizacja polityki rachunkowości;
 • sporządzanie deklaracji z tytułu podatku od towarów i usług;
 • sporządzanie plików JPK_VAT;
 • sporządzanie informacji podsumowujących VAT UE;
 • sporządzanie zestawień na zaliczki miesięczne na podatek dochodowy;
 • sporządzanie deklaracji GUS;
 • sporządzanie deklaracji NBP.