Polski Ład nowe zasady dotyczące najmu lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne nie podlegają amortyzacji

Przedsiębiorcy posiadający lokale mieszkalne służące prowadzonej działalności lub wynajmowane nie będą mogli ich amortyzować, a co za tym idzie zaliczać do kosztów odpisów amortyzacyjnych. Przepisy przejściowe dopuszczają zaliczenie w koszty amortyzacji lokali mieszkalnych zakupionych lub wytworzonych do końca 2021 r., ale tylko do końca 2022 r.

Przychody z tytułu najmu rozliczane wyłącznie ryczałtem od przychodu ewidencjonowanego

Od 01.01.2023 r. wynajem lokali mieszkalnych będzie mógł być rozliczany wyłącznie ryczałtem od przychodu ewidencjonowanego w wysokości 8,5% do kwoty 100.000 zł. i 12,5% powyżej tej kwoty. Rok 2022 jest ostatnim, w którym należy przeprowadzić remonty mieszkań, aby można zmniejszyć o ten wydatek przychody z tytułu najmu. W przypadku najmu prywatnego właściciel lokali mieszkalnych nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu ani zdrowotnemu. Jednak jeśli ryczałt będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej właściciel lokali podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, które od 2022 r. w przypadku ryczałtu będzie uzależnione od wysokości przychodu. I tak jeśli dochód nie przekroczy kwoty 60.000 zł. miesięczna składka zdrowotna wyniesie 305,56 zł., do kwoty dochodu 300.000 zł będzie to 509,27 zł., a powyżej tej kwoty składka wyniesie 916,68 zł. miesięcznie.

Celem tej zmiany było zwiększenie przychodów państwa z tytułu wynajmu powierzchni mieszalnych. Niekiedy koszty amortyzacji będące kosztem niepieniężnym obniżały dochód z tytułu wynajmu niemalże do zera, a następnie po wycofaniu mieszkania z działalności i sprzedaży go po upływie 5 lat właściciel nie zapłacił podatku.

Lokale mieszkalne wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

Niestety przy okazji wprowadzenia tej zmiany ucierpią również firmy, które swoją działalność prowadzą w lokalach mieszkalnych będących ich własnością. Jeśli nieruchomości te mają status mieszkalny, to amortyzacja nie będzie możliwa.

Podobnie ucierpi branża hotelarska. Niektóre hotele prowadzone są w budynkach mieszkalnych. Przy wynajmie krótkoterminowym są to niekiedy pojedyncze mieszkania.

Pozostaje jedynie przekształcenie lokalu mieszkalnego w lokal zgodny z jego wykorzystywaniem czy,li lokal użytkowy, hotelowy lub gastronomiczny. Do tej pory nie były przeprowadzane tego typu przekształcenia. Do puki działalność wykonywana w lokalach mieszkalnych nie stanowiła uciążliwości dla sąsiadów nie było to konieczne.

Można również sprzedać nieruchomość mieszkalną a następnie ją wynajmować na cele działalności gospodarczej lub kupić lokal użytkowy.