Polski Ład – płatności bezgotówkowe

Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić opcje zapłaty bezgotówkowej w placówkach handlowych i usługowych. Sprzedawca już nie będzie mógł oczekiwać od nas jedynie płatności gotówkowych. Dla konsumenta to jest wygoda, ale co to oznacza dla przedsiębiorcy? Terminal płatniczy lub inny instrument płatniczy Od 1 stycznia 2022 r. sprzedawca oferujący towary lub wykonujący...

Polski Ład nowe zasady dotyczące najmu lokali mieszkalnych

Lokale mieszkalne nie podlegają amortyzacji Przedsiębiorcy posiadający lokale mieszkalne służące prowadzonej działalności lub wynajmowane nie będą mogli ich amortyzować, a co za tym idzie zaliczać do kosztów odpisów amortyzacyjnych. Przepisy przejściowe dopuszczają zaliczenie w koszty amortyzacji lokali mieszkalnych zakupionych lub wytworzonych do końca 2021 r., ale tylko do końca 2022...

Ulga sponsoringowa w Polskim Ładzie

Sponsoring, to jedna z form marketingu. Umowa sponsoringu w polskim prawie nie została uregulowana, więc jej treść jest dowolna. Ważne, aby z treści tej umowy jasno wynikał wzajemny charakter świadczenia oraz ich wartość i sposób (finansowy lub rzeczowy). W umowie sponsor zobowiązuje się do finansowania działalności sponsorowanego w formie rzeczowej...

Polski Ład nowe zasady naliczania i rozliczania składki zdrowotnej

Nowy rok przyniesie nam nowy Polski Ład Poniżej kilka zagadnień dotyczących rozliczających się PIT-em, zwłaszcza podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podatek dochodowy od osób fizyczny i ZUS, w tym nowe zasadny naliczania i rozliczania składki zdrowotnej, czyli tej, która zasili NFZ. Karta podatkowa Podmioty, które w 2021 r. rozliczały się wg...

Pieniądze spółki, to nie pieniądze jej wspólników

Prowadząc firmę w formie działalności gospodarczej obrót gotówką jest dość prosty. Jeśli w wyniku prowadzonych działań gospodarczych wystąpi nadpłynność finansowa można ją bezkarnie przelać na prywatne konto własne lub osoby trzeciej i wydatkować na cel bliżej nieokreślony. Udziałowcy spółki prawa handlowego nie mają takiej swobody w dysponowaniu środkami finansowymi spółki....

Jak obniżyć podatek dochodowy do 5%?

Tak to jest możliwe. Wystarczy być kreatywnym i prowadzić działalność badawczo-rozwojową, w ramach której powstają nowe produkty lub unowocześniane są już istniejące, czyli powstają prawa do własności intelektualnej. Definicja działalności badawczo-rozwojowej Działalność badawczo rozwojowa została zdefiniowana w ustawie o PIT art. 5a pkt 38 lub ustawie o CIT art. 4a...

Opodatkowanie voucherów nowe zasady opodatkowania bonów towarowych

Definicja pojęcia voucher, czyli bonu towarowego została wprowadzona dyrektywą unijną i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Voucher stanowi bon podlegający wymianie na towar lub usługę. Rozróżniamy dwa rodzaje bonów: - bon jednego przeznaczenia, to bon który określa miejsce dostawy towarów lub świadczenia usługi oraz VAT należny z tytułu tych...

Formy rozliczania usług taksi

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, której przedmiotem będzie przewóz osób taksówką przyszły przedsiębiorca winien złożyć wniosek do CEiDG w celu rejestracji działalności. W zgłoszeniu należy podać kod PKD, który w przypadku działalności taksówek osobowych będzie 49.32 Z. Licencja Do wykonywania usług taksi niezbędne jest pozyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego...

Transakcje między podmiotami powiązanymi

Transakcje między podmiotami powiązanymi od dawna są na celowniku Ministerstwa Finansów. Od 1 października urzędy skarbowe będą miały podane jak na tacy informację o tych transakcjach. W pliku JPK_V7 należy podać między innymi dane dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą zgodnie z art. 32 ust....

Biała lista podatników VAT obowiązująca od 1 września 2019r.

Od września bieżącego roku dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach CEDIG dane o podatnikach VAT https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Potocznie zwany „białą listą” wykaz zawiera: - nazwę lub imię i nazwisko, - numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT, - status podmiotu w odniesieniu do którego...