Polski Ład nowe zasady naliczania i rozliczania składki zdrowotnej

Nowy rok przyniesie nam nowy Polski Ład

Poniżej kilka zagadnień dotyczących rozliczających się PIT-em, zwłaszcza podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Podatek dochodowy od osób fizyczny i ZUS, w tym nowe zasadny naliczania i rozliczania składki zdrowotnej, czyli tej, która zasili NFZ.

Karta podatkowa

Podmioty, które w 2021 r. rozliczały się wg karty porty podatkowej mogą nadal pozostać przy tej formie. Niestety nowe podmioty nie będą mogły już wybrać tej formy jak i podatnicy rozliczający się wg innych form też nie będą mogli przejść na kartę podatkową. Ci podatnicy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 270,90 zł. i nie odliczą jej od podatku.

Ryczałt

Podmioty opłacające podatek dochodowy w określonym ustawą procencie od przychodu, czyli ryczałtowo składki zdrowotnej również nie odliczą od podatku, a jej wysokość będzie zależna od dochodu. I tak jeśli dochód nie przekroczy kwoty 60.000 zł. miesięczna składka zdrowotna wyniesie 305,56 zł., do kwoty dochodu 300.000 zł będzie to 509,27 zł., a powyżej tej kwoty składka wyniesie 916,68 zł. miesięcznie. Jeżeli w rozliczeniu rocznym okaże się, że składka zdrowotna została nadpłacona, przedsiębiorca ma prawo wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Wniosek ten może być złożone wyłącznie w miesiącu marcu. Później prawo do zwrotu wygasa.

KPiR

Przedsiębiorca rozliczający się wg skali podatkowej nie zapłaci podatku, gdy dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku w wysokości 30.000 zł. Podwyższony zostanie progu podatkowego z 85.528 zł. do 120.000 zł. Podatek wyniesie jak do dotąd 17% i 32%.

Zmianie ulegnie sposub wyliczania składki zdrowotnej. Do tej pory składka zdrowotna wynosiła 9% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku, co w 2021 r stanowiło kwotę 381,81 zł, z czego kwotę 328,78 zł można było odliczyć od podatku. Od nowego roku składka będzie wynosiła 9% dochodu wyliczanego jak do zaliczki na PIT36 i 4,9 % dochodu wyliczanego jak do zaliczki na PIT36L oraz nie będzie można jej odliczyć od podatku. Składkę za grudzień wyliczymy wg starych zasad, ale jeśli opłacimy ją w styczniu, to nie odliczymy już od podatku w 2022 r.
Jeśli w danym miesiącu dochód nie wystąpi, albo nie przekroczy kwoty 3010 zł, wówczas składka zdrowotna wyniesie 270,90 zł.
Jeżeli w rozliczeniu rocznym okaże się, że składka zdrowotna została nadpłacona, przedsiębiorca ma prawo wystąpić z wnioskiem o jej zwrot. Wniosek ten może być złożone wyłącznie w miesiącu maju. Później prawo do zwrotu wygasa.
Przedsiębiorcy, u których dochód roczny zmieści się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł będą mogli skorzystać z tzw ulgi dla klasy średniej. Kwota ulgi wyliczana będzie jako iloczyn przychodów (kwoty brutto) i odpowiedniego wskaźnika:
(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,

  1. (A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł.

Ulga dla klasy średniej dla pracowników, ale nie dla zleceniobiorców

Przewidziana ulga dla klasy średniej, która ma rekompensować, nie odliczaną od podatku podwyższoną do 9% składkę zdrowotną, będzie miała zastosowanie wyłącznie do umów o pracę. Zleceniobiorcy nie będą mogli z niej skorzystać. Pracodawca ma obowiązek stosować ulgę co miesiąc, jeśli wynagrodzenie brutto mieści się w przedziale 5.701-11.141. Jeżeli dochód brutto w roku podatkowym przekroczy kwotę 133.692 pracownik będzie musiał dopłacić podatek. Dla bezpieczeństwa pracownik może złożyć wniosek, aby pracodawca nie uwzględniał ulgi.

Na koniec kilka informacji dla wspólników spółek

Wspólnik jednoosobowej spółki prawa handlowego opłaci składkę zdrowotną w zryczałtowanej wysokości około 500 zł.

Osoby powołane w spółce i otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenie, do tej pory nie podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu. Niestety od nowego roku ich wynagrodzenie zostanie objęte 9% stawką zdrowotną.

Wspólnicy spółki komandytowej zapłacą składkę zdrowotną w zryczałtowanej wysokości około 500 zł.

Oczywiście w żadnym z wyżej wymienionym przypadku składka zdrowotna nie podlega odliczeniu od podatku.