Polski Ład – płatności bezgotówkowe

Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić opcje zapłaty bezgotówkowej w placówkach handlowych i usługowych. Sprzedawca już nie będzie mógł oczekiwać od nas jedynie płatności gotówkowych. Dla konsumenta to jest wygoda, ale co to oznacza dla przedsiębiorcy?

Terminal płatniczy lub inny instrument płatniczy

Od 1 stycznia 2022 r. sprzedawca oferujący towary lub wykonujący usługi, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej są zobligowani udostępnić konsumentowi urządzenie za pomocą, którego będzie mógł dokonać płatności bezgotówkowej. Urządzenie winno być dostępne w miejscu handlu, czyli w lokalu, poza lokalem, w pojeździe wykonującym przewóz osób oraz u dostawcy towarów. Przepis nie precyzuje, że ma to być terminal płatniczy. Może to być każdy inny instrument płatniczy, np smartfon, za pomocą którego można dokonać płatności blikiem lub przelewem.

Synchronizacja z kasą fiskalną

Do 1 lipca 2022 r. terminale muszą zostać zsynchronizowany z kasami fiskalnymi online. Drukarki fiskalne oraz kasy z papierowymi lub elektronicznym zapisem kopii nie są dostosowane do współpracy z terminalem płatniczym, więc ich posiadaczy ten termin nie obowiązuje.

Niestety kary

Podatnicy, zobowiązani do prowadzenia ewidencji, sprzedaży na kasie fiskalnej, którzy nie wywiążą się z obowiązku umożliwienia płatności bezgotówkowej lub nie zsynchronizują kasy fiskalnej z terminalem muszą liczyć się karą w wysokości 5 tys. złotych. Ponadto mogę spotkać się z odmową zwrotu VAT w przyspieszonym terminie lub pozbawieni prawa do rozliczeń kwartalnych.

Ulga na zakup i obsługę terminala płatniczego

Od 1 stycznia 2022 r. sprzedawcy, którzy zakupią nowy terminal mogą skorzystać z ulgi na jego zakup i obsługę. Z ulgi skorzystają podatnicy podatku PIT, którzy rozliczają się wg skali jak i objętych podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodu ewidencjonowanego, jak również podatnicy CIT. Ulga będzie ograniczona kwotowo i czasowo. W roku, w którym zostanie zakupiony terminal i w roku następnym będzie można odliczyć:

2500 zł – podatnicy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących;

1000 zł – podatnicy, którzy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych.

Ulga przysługuje na kwotę netto wydatkowaną na zakup i obsługę terminala. Z ulgi można skorzystać dopiero przy rozliczeniu rocznym, nie można jej stosować w ciągu roku przy naliczaniu zaliczek.

Podwójna korzyść

Skorzystanie z ulgi na zakup i obsługę terminala płatniczego nie wyklucza tych wydatków z kosztów podatkowych.

Ulga a dofinansowanie

Przedsiębiorca, który otrzyma dofinansowanie np. z programu Polska Bezgotówkowa, poniesione wydatki będzie mógł odliczyć dopiero w roku następnym po zaprzestaniu korzystania z dofinansowania i w roku kolejnym.

Obowiązek płatności bezgotówkowych na rzecz osób prywatnych

Od 1 stycznia osoba prywatna nie będzie mogła dokonać płatności gotówką, gdy kwota jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą przekroczy 20 000 zł. lub równowartość tej kwoty, przy czym w transakcjach walutowych przelicz się na złote wg średniego kursu walutowego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.