Jak obniżyć podatek dochodowy do 5%?

Tak to jest możliwe. Wystarczy być kreatywnym i prowadzić działalność badawczo-rozwojową, w ramach której powstają nowe produkty lub unowocześniane są już istniejące, czyli powstają prawa do własności intelektualnej. Definicja działalności badawczo-rozwojowej Działalność badawczo rozwojowa została zdefiniowana w ustawie o PIT art. 5a pkt 38 lub ustawie o CIT art. 4a...