Działalność gospodarcza prowadzona w mieszkaniu

Zakładając działalność gospodarczą musimy wybrać miejsce na siedzibę oraz prowadzenie działalności. Przy jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej jest to lokal, w którym zamieszkuje przedsiębiorca. W ten sposób oszczędzamy na kosztach wynajmu biura a część kosztów mieszania możemy zaliczyć do kosztów działalności.

Koszty mieszkania będące kosztem podatkowym działalności gospodarczej

Koszty utrzymania lokalu, w którym przedsiębiorca zamieszkuje i jednocześnie prowadzi swoją działalność gospodarczą mogą stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy w części w jakiej ten lokal jest użytkowany na cele prowadzonej działalności. Nie musi to być wydzielone pomieszczenie, a jedynie wyodrębniona przestrzeń wykorzystywana na cele prowadzonej działalności. Koszty te muszą być racjonalnie uzasadnione i udokumentowane. Poniżej przykładowe wydatki związane z użytkowaniem mieszkania, których procentową część można zaliczyć do kosztów działalności:

  • czynsz;
  • opłaty za media (woda, prąd, internet);
  • odsetki od rat kredytu za mieszkanie;
  • remont mieszkania;
  • amortyzacja mieszkania.

Podatek od nieruchomości, gdy działalność prowadzona jest w mieszkaniu

Fakt o prowadzeniu działalności w mieszkaniu należy zgłosić w urzędzie miasta. Jeśli całe mieszkanie zostanie przeznaczone na prowadzenie działalności, to wówczas zmianie ulegnie jego funkcja z mieszkalnej na użytkową, a co za tym idzie również wzrośnie wysokość podatku od nieruchomości. Nie musimy zgłaszać, że prowadzimy w mieszkaniu własną działalność, gdy wykonujemy w nim prace zlecone np. usługi informatyczne i jednocześnie mieszkamy. Natomiast jeśli na działalność wydzielimy jedno pomieszczenie, które zostanie dostosowane do prowadzonej działalności np. gabinet lekarski, a co za tym idzie nie będziemy mogli w nim mieszkać wówczas użyteczność tego pomieszczenia ulegnie zmianie, a tym samym podatek będzie wyższy.

Co jeszcze możemy uznać za koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu?

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu wymaga zorganizowania przestrzeni. Meble zakupione do wyodrębnionej części będą w całości stanowiły koszt uzyskania przychodu. Do kosztów można również zaliczyć narzędzia potrzebne do wykonywania działalności takie jak sprzęt komputerowy czy materiały biurowe. Oczywiście należy pamiętać, aby przedmioty te nie były wykorzystywane na cele osobiste przedsiębiorcy.