JPK obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców od stycznia 2018 r.

W celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego Ministerstwo Finansów wprowadza tzw. Jednolity Plik Kontrolny. Na mocy art. 193 a Ordynacji Podatkowej JPK dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku. Od stycznia 2018 r. JPK w strukturze VAT muszą przesyłać już wszyscy czynni podatnicy podatku VAT, czyli również mikro przedsiębiorcy.

Struktury JPK

JPK_VAT – ewidencja sprzedaży i zakupu VAT
JPK_KR – księgi rachunkowe
JPK_WB – wyciągi bankowe
JPK_MAG – magazyn
JPK_FA – faktury sprzedaży
JPK_KPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów
JPK_EWP – ewidencja przychodów (ryczałt).

Czym jest JPK i czemu ma służyć?

JPK, to elektroniczny plik o ściśle określonym formacie i strukturze. Ma on na celu zmniejszenie kosztów poboru podatków, szybsze wykrywanie nieprawidłowości, podwyższenie skuteczności kontroli podatkowych. Dla podatnika stanowi ułatwienie w kontaktach z Urzędem Skarbowym. Podczas czynności sprawdzających podatnik nie będzie już wzywany w celu przedłożenia faktur.

Termin przesyłania pliku JPK

Dane do JPK_VAT czerpane są z rejestrów VAT sprzedaży i zakupu. Bez względu na wybraną formę rozliczania VAT, kwartalnie czy miesięcznie pliki JPK_VAT należy przesyłać do Ministerstw Finansów do każdego 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Pozostałe struktury JPK wymienione powyżej podatnicy będą obowiązani przesyłać na wezwanie organów podatkowych od 1 lipca 2018 r.

Komunikacja urzędu z podatnikami

Obecnie organy podatkowe komunikują się z podatnikiem za pośrednictwem Poczty Polskiej. W plikach JPK znajdują się rubryki, w których można podać adres mejlowy i nr telefonu. Są to dane nieobowiązkowe, ale bardzo przydatne, gdyż ich wypełnienie umożliwi organom podatkowym kontakt czy mejlowy lub telefoniczny.

Jak stworzyć i wysłać plik JPK?

Do wysłania pliku JPK niezbędny jest certyfikat kwalifikowany lub bezpłatny profil zaufany (eGo)
Plik JPK najprościej jest stworzyć za pomocą programu księgowego. Można również pobrać ze strony Ministerstwa Finansów specjalnie przystosowany plik Excel, wypełnić go i wysłać za pomocą aplikacji Klient JPK 2.0.0.

W sporządzaniu, weryfikacji i wysyłce plików JPK_VAT, jak również pozostałych struktur JPK chętnie pomoże Biuro Kooperacja.

4 Comments

 1. Radek Sorko

  Czy nadal mogę rozliczać się z VAT kwartalnie, składając deklarację VAT-7k, czy też muszę przejść na rozliczenia miesięczne?

  1. Elżbieta Kucharczyk

   Mimo comiesięcznego obowiązku wysyłania JPK_VAT do MF nadal pozostaje kwartalne rozliczenie VAT. JPK_VAT wysyłamy do 25 dnia po zakończeniu miesiąca, a obowiązek złożenia deklaracji VAT-7k i zapłacenia podatku mija 25 dnia po zakończeniu kwartału.

 2. Janina Bucz- Koniczyńska

  Czy paragony fiskalne powinnam ujmować w JPK_VAT?

  1. Elżbieta Kucharczyk

   Tak, raporty z kasy fiskalnej należy wykazać w JPK_VAT. Proszę jednak pamiętać, że faktury wystawione do paragonu, na rzecz osoby prowadzącej działalność gospodarczą muszą być wykazane odrębnie w JPK_VAT a ich wartość powinna pomniejszyć raport z kasy fiskalnej.

Comments are closed.