Jakie kwalifikacje ma specjalista ds. kadr i płac?

Praktycznie każda już firma jest w posiadaniu specjalistów ds. kadr i płac. Nic w tym dziwnego – jest to bowiem bardzo ważna funkcja, która wpływa na prawidłowe funkcjonowanie danego przedsiębiorstwa. Nie każdy jednak wie o kompetencjach i obowiązkach tego stanowiska, w tym również o wymaganiach, jakie się na to stanowisko stawia. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo poniżej.

Specjalista ds. kadr i płac – zakres obowiązków

Kadry i płace, zgodnie ze swoją nazwą, dotyczą pracowników i związanych z nimi kosztów. Specjalista do spraw kadr i płac ma za zadanie zająć się właśnie tymi dwiema kwestiami. Oczywiście jest to bardzo mocno uproszczone wyjaśnienie, ponieważ w rzeczywistości ich obowiązki są dużo bardziej złożone.

Jednym z zadań, za które odpowiedzialny jest specjalista ds. kadr i płac jest pilnowanie i kontrolowanie terminowości realizowania wynagrodzeń pracowników. Musi także regularnie sprawdzać ewidencję czasu pracy oraz nadzorować przestrzegania przepisów prawnych podczas przeprowadzania konkretnych działań w firmie. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji pracowników. Jest w stałym kontakcie z urzędem skarbowym, ZUS-em (i każdą inną ważną instytucją), przesyłając do nich różne raporty, wnioski, rozliczenia itp.

To specjalista ds. kadr i płac zajmuje się przygotowywaniem wniosków o urlop oraz zwolnieniami lekarskimi pracowników. Zarządzanie tego rodzaju dokumentami wymaga konkretnych kwalifikacji, które tylko on może je spełniać. To samo dotyczy spraw dotyczących zatrudnienia nowych pracowników. Oceniają ich doświadczenie, wysyłają na obowiązkowe badania lekarskie (oraz szkolenia BHP) oraz przygotowują umowy o pracę.

Kadry i płace to temat, który wymaga szczegółowej i rzetelnej wiedzy na temat przepisów prawa pracy. Wszelkie dokumenty, procesy, działania muszą się odbywać zgodnie z przepisami, stąd konieczność nadążania nad każdymi zmianami w prawie. Specjalista do spraw kadr i płac musi więc cały czas tego pilnować.

Wszystkie wymienione wyżej obowiązki składają się na tzw. HR twardy. Istnieje jednak jeszcze HR miękki, który składa się z jeszcze innych działań.

Kadry i płace -HR miękki

HR miękki dotyczy monitorowania potrzeb pracowników. Na podstawie tych informacji specjalista ustala w jakie szkolenia (lub kursy) zainwestować, aby zapewnić pracownikom rozwój zawodowy. Dba również o dobre relacje między pracownikami, szczególnie na płaszczyźnie zawodowej, ale także na płaszczyźnie emocjonalnej – dobra atmosfera w firmie znacząco wpływa na jakość pracy, dlatego specjalista ds kadr i płac bardzo tego pilnuje. Sprawdza też ich pod kątem wykonywania swoich obowiązków – czy wykonują wszystko w terminie, jak pracują, czy się rozwijają, czy też może nie. W sytuacji, kiedy motywacja w pracownikach spada, może zastosować system motywacyjny. Jest on jednak zależny od ich zainteresowań i oczekiwań – dlatego tak ważne jest, aby specjalista dogłębnie ich obserwował i monitorował.

Czym się charakteryzuje dobry specjalista ds kadr i płac?

Kadry i płace nie są łatwymi elementami do opanowania. Bycie ich specjalistą, zwłaszcza dobrym, wymaga posiadania pewnych cech, a także ogromnego wkładu we własną pracę. Specjalista ds kadr i płac powinien być osobą, która dąży do poszerzania swojej wiedzy. Praca ta wymaga sumienności, systematyczności, wysokiego poczucia odpowiedzialności i dokładności. Taki specjalista jest na pewno dobrze zorganizowany, a w sytuacjach kryzysowych potrafi zachować zimną krew nie poddając się stresowi. Jest to również praca kontaktowa, dlatego ważne jest, aby była to osoba otwarta, z umiejętnością do rozwiązywania konfliktów.

Po więcej usług księgowo-rachunkowych zapraszamy: Biuro rachunkowe Kooperacja