Przedsiębiorcy, darowizna i podatek VAT

Temat darowizn to jeden z trudniejszych tematów, z którymi muszą zmierzyć się podatnicy. Staje się on jeszcze bardziej skomplikowany, gdy pojawia się w odniesieniu do przedsiębiorców.

Jakie skutki dla rozliczenia podatku VAT ma darowizna przekazana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a jakie darowizna przez niego otrzymana? Jak rozumiana jest taka darowizna? Kiedy darowizna jest zwolniona z VAT? To tylko kilka pytań, które pojawiają się w odniesieniu do wspomnianej kwestii, jednak są one zadawane na tyle często, że warto na nie odpowiedzieć.

Darowizna w świetle ustawy o VAT

Przez darowiznę należy rozumieć każde nieodpłatne przekazanie wartości majątkowych – niezależnie od tego, czy przekazuje je osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, czy też przedsiębiorca. Co jednak ważne: darczyńca, który jest podatnikiem VAT, musi ustalić skutki darowizny dla rozliczeń tego podatku. W świetle ustawy o VAT, darowizna powinna być bowiem rozumiana jako nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa. W tym kontekście, darowiznę trzeba opodatkować VAT-em, gdy przedsiębiorca miał prawo do odliczenia podatku VAT przy nabyciu tych towarów (nawet jeśli z tego odliczenia faktycznie nie skorzystał). Natomiast jeżeli przedsiębiorca nie posiadał prawa do odliczenia VAT w związku z nabyciem towarów, nie musi on płacić VAT, gdy przekazuje je w darowiźnie.

Darowizna a rozliczanie podatku VAT

Warto zauważyć, że część darowizn jest zwolniona z podatku VAT. Dotyczy to nieodpłatnego przekazania towarów na cele charytatywne, realizowane przez organizacje pożytku publicznego. Darowizny muszą być wówczas produktami spożywczymi, nie będącymi alkoholami, a także muszą być one wyprodukowane przez darczyńcę. Godny odnotowania jest także fakt, że darowizna może być zwolniona z podatku VAT również wtedy, kiedy mowa jest o tzw. towarach o niewielkiej wartości. Z opodatkowania VAT jest wyłączona także czynność zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Warto zwrócić uwagę, że wyłączenie to odnosi się także do darowizn wskazanych składników majątkowych.

Sytuacja obdarowanego

Przyjęcie darowizny nie łączy się z obowiązkiem rozliczenia podatku VAT przez obdarowanego. Ustawa o podatku od towarów i usług nie nakłada na przyjmującego darowiznę obowiązku opodatkowania podatkiem VAT przyjmowanej darowizny.

Jak widać, nie bez powodu temat darowizn jest tak często i szeroko komentowany zarówno wśród osób, które je przekazują, jak i tych, które są ich beneficjentami. Łatwo bowiem pominąć niuanse, które nie są oczywiste, jednak dla podatników – bardzo istotne. Należy więc pamiętać o ostrożności i skrupulatności, aby w rezultacie darowizna nie przysporzyła nam zbędnych problemów. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, warto się z nami skontaktować – oferujemy bowiem kompleksowe usługi księgowe w Poznaniu.